Rok 2018

 

Papieskie intencje na rok 2018

07 sty 2018

STYCZEŃ 
Intencja ewangelizacyjna:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - styczeń 2018

04 sty 2018
ks. Józef Polak SJ

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.