Życzenia na Boże Narodzenie 2016

22 gru 2016
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy i Czytelnicy „Posłańca Serca Jezusowego”!

Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok 2017 to miła okazja do podziękowania Wam i dobra sposobność do przekazania najserdeczniejszych życzeń i zapewnień o modlitwie.

Dziękuję wszystkim Waszym Księżom Opiekunom, Proboszczom, Animatorom za wspólną całoroczną modlitwę, świadectwo braterskości i troskę za Wasze zaangażowanie w modlitwę za Papieża Franciszka i cały Kościół w świecie i w naszej Ojczyźnie.

Niech słowa świętych: Karola Boromeusza i Grzegorza z Nazjanzu, biskupa pomogą wyrazić to, co ważne i konieczne, abyśmy uroczyście świętowali:

„Najmilsi! Oto czas godny czci i uroczysty, czas upragniony, wyczekiwany i witany z niezmierną radością. Mamy go przeżywać z pobożnym sercem, nieustannie dzięki czyniąc i wielbiąc Ojca przedwiecznego za miłosierdzie nam dane w tajemnicy tych dni. Bóg, w swej wielkiej miłości ku nam, grzesznym, zesłał nam swego Jednorodzonego Syna.

Kościół co roku rozważa tę tajemnicę, abyśmy nieustannie odnawiali w sobie pamiątkę tak wielkiej miłości nam okazanej. Uczy nas również, że przyjście Zbawiciela przyniosło dobro nie tylko tym, którzy żyli z Nim współcześnie, lecz także, że moc tego przyjścia udziela się nam wszystkim, jeśli tylko zechcemy przez wiarę i sakramenty przyjąć łaskę, którą Chrystus nam wyjednał, i naszym postępowaniem dostosować się do Jego woli.

Kościół pragnie również, abyśmy zrozumieli, że tak jak Chrystus raz jeden przyszedł na świat w ludzkim ciele, tak też gotowy jest przyjść do nas w każdej chwili i o każdej godzinie, jeśli tylko usuniemy przed Nim wszelkie przeszkody, i że wtedy zamieszka duchowo w naszych duszach, przynosząc nam obfitość łask”.

Kontemplujcie tę Wielką Miłość Boga, gdy razem na Waszych spotkaniach modlitewnych śpiewać będziecie kolędy i łamać będziecie się opłatkiem bo:

„Oto Syn Boży, przedwieczny, niewidzialny, nieuchwytny, bezcielesny, światłość ze światłości, źródło życia i nieśmiertelności, ukazał się nam jako Bóg w przyjętym przez siebie człowieczeństwie. Ten, który innych wzbogaca, staje się ubogim. Przyjmuje ubóstwo mego ciała, abym dostąpił bogactwa Jego Bóstwa. Czemuż tak wielki nadmiar dobroci? Czemuż owe tajemne względem (nas) i mnie zamiary?

Taki był Boży plan zbawienia, że człowiek miał być uświęcony przez wejście Boga w ludzką rzeczywistość, by On sam nas wybawił, mocą swoją pokonując tego, który nami władał, i za pośrednictwem Syna znów nas doprowadził do siebie. Żeby ożyć, potrzebowaliśmy Boga, który przyjął ciało”.

Kochani! Niech Nowy Rok 2017, którego Patronami będzie Maryja z Fatimy i św. Albert Chmielowski, pomogą nam stanąć blisko z modlitwą i z czynem braterskiego miłosierdzia wobec wszystkich, którzy na to czekają. Niech serca nasze nie stygną w okazywaniu miłosierdzia!

Z całego serca Wam błogosławię, serdecznie pozdrawiam i modlę się, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę Wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem.

 

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy w Polsce
ks. Stanisław Groń SJ
Kraków, Boże Narodzenie 2016

 

 

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
św. Augustyn
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić