Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - styczeń 2017

03 sty 2017
ks. Józef Polak SJ
 

Intencja ewangelizacyjna:

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Jedność chrześcijan to priorytet, ponieważ uznajemy, że między nami jest o wiele więcej tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli – napisał Papież na Twetterze 31 X 2016 r. To myśl z przemówienia na spotkaniu ekumenicznym w Malmö. Franciszek przebywał wtedy w Szwecji na luterańsko – katolickich obchodach 500. rocznicy Reformacji. W katedrze w Lund, wobec władz Światowej Federacji Luterańskiej i delegatów innych Kościołów chrześcijańskich, Ojciec Święty podkreślił, że nie możemy się pogodzić z istniejącym podziałem; winniśmy natomiast przezwyciężać spory i nieporozumienia, które często uniemożliwiają nam wzajemne zrozumienie. Choć przeszłości jak zauważył Papieżnie można zmienić, to można zmienić sposób, w jaki o niej pamiętamy, i modlić się o uzdrowienie ran i pamięci. Stawką jest wiarygodność świadectwa, weryfikowana przez wzajemne przebaczenie, odnowę i pojednanie.

 

 

Kościół, jako pochodzący od Boga, jest święty. Tworzą go jednak grzesznicy, którzy stale potrzebują nawrócenia. Modlitwa o jedność pobudza pragnienie serca, a to ułatwia konkretne gesty na drodze do jedności. Pierwszym z nich może być rachunek sumienia z własnej gotowości do otwarcia, do przebaczenia. Nikt z nas, jak w przypadku ewangelicznych oskarżycieli, nie jest całkiem bez winy. Świadomość tego może i powinna skłaniać do wyciągnięcia ręki, która bardziej chce się dzielić, niż przyjmować i bardziej szukać zgody, niż wytykać przeszłość. To jest perspektywa papieskiej intencji ewangelizacyjnej na styczeń oraz Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: pojednanie, do którego przynagla nas miłość Chrystusa.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
św. Augustyn
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić