Podniesiona poprzeczka - 12 II 2017

11 lut 2017
ks. Artur Wenner SJ
 

6. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 5, 17-37

Izrael otrzymał Prawo na Synaju jako Boży dar. W centrum tego prawa stał Dekalog, ale potem były także inne szczegółowe przepisy, których skrupulatni rabini doliczyli się sześciuset trzynastu.

Prawo uczyło jak żyć, jak postępować w różnych sytuacjach, aby się to podobało Bogu. Jednak w tej mnogości sami uczeni w Piśmie zaczęli się gubić i nie zawsze byli zgodni w tym, jak je rozumieć, jak interpretować. Jezus zarzuca im, że skupiają się na drobiazgach, a pomijają to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Zarzuca im podejście formalistyczne. Przykładem może być prawo szabatu. Według niektórych uzdrowienie chorego w synagodze przez Jezusa było naruszeniem tego prawa, bo było pracą, ale uwolnienie wołu, który wpadł w dół, już nie było naruszeniem Prawa.

Jezus nie przyszedł jednak znieść Prawa, nie był typem buntownika czy rewolucjonisty. Przyszedł wypełnić Prawo, to znaczy zrealizować je w swoim życiu, a jednocześnie ukazać jego prawdziwe, głębokie znaczenie. Jezus przyjmuje zatem to, co jest istotą Prawa, jako podstawę życia, ale zaprasza swych uczniów do czegoś więcej, prowadzi ich w głąb. Jeśli chcemy iść drogą mądrości Bożej, nie wystarczy tylko powstrzymywać się od zabójstwa, cudzołóstwa, fałszywej przysięgi... To za mało. Trzeba dotknąć tego, co jest w moim wnętrzu. Zobaczyć w sobie wrogie nastawienie do innych, królującą we mnie pożądliwość czy pragnienie oszukiwania innych. Z serca bowiem człowieka rodzą się później złe czyny. Według Jezusa bowiem całe Prawo sprowadza się do podwójnego przykazania miłości: Boga i człowieka.

Zatem w naszym życiu nie wystarczy przestrzegać praktyk religijnych, jak zachowywanie postów, odmawianie pacierza czy uczestniczenie w nabożeństwach. Potrzeba serca otwartego na Boga i na bliźniego. Co dla mnie oznacza codzienna wierność Bogu i Jego nauczaniu? Czy nie zadowalam się jedynie wypełnianiem praktyk religijnych, zaniedbując pracę nad swoimi wadami?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
św. Augustyn
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić