Życiodajna Wspólnota Miłości - 11 VI 2017

11 cze 2017
ks. Artur Wenner SJ
 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej; 
Ewangelia: J 3, 16-18

Nikodem, dostojnik żydowski, nauczyciel Izraela, w rozmowie z Jezusem stawia pytania o Boga, próbuje zrozumieć, kim jest Jezus, a także jaka jest Jego misja.

Człowiek może szukać Boga, pytać o to, kim On jest, ale bez pomocy Bożej niewiele przybliży się do prawdy. Gdyby Bóg nie wyszedł ze swej niedostępnej światłości, człowiek nadal tkwiłby w mroku niewiedzy.

W rozmowie z Nikodemem Jezus odsłania przed nim rąbek tajemnicy. Odkrywa prawdę o Bogu, który jest miłością. Bóg jest jednością Trzech Osób, które tworzą wspólnotę miłości. A miłość z natury swojej chce się udzielać, dawać, rozlewać. I dlatego w nadmiarze swej hojności Bóg zwraca się do stworzenia, które chce napełnić swoją obecnością, a po jego odwróceniu się od Boga podejmuje próbę przywrócenia utraconej jedności. Miłość Boga do człowieka, Jego miłosierdzie stają się Bożym planem zbawienia. Plan ten wypływa z Boga Ojca, który jest źródłem wszystkiego. Realizatorem tego planu jest Jezus Chrystus, Syn Boży posłany na świat do człowieka, a Duch Święty Uświęciciel działający od wewnątrz w człowieku pozwala mu powiedzieć: Panem jest Jezus i przez wiarę przylgnąć do Jezusa; w ten sposób wrócić do jedności z Bogiem Ojcem. I tak cała Trójca kieruje swe działanie na człowieka, aby obdarzyć go własnym życiem i napełnić swą obecnością.

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest najbardziej wzniosłą tajemnicą chrześcijańską i źródłem zrozumienia wszystkich innych tajemnic. Nie znaczy to, że człowiek może Boga zrozumieć. To przekracza jego możliwości. Ale może teraz i przez całą wieczność karmić się coraz głębszym Jego poznaniem, a przede wszystkim może ciągle wzrastać w Jego miłości. Kim dla mnie

jest Bóg? Kim jest Bóg Ojciec, kim Syn i kim Duch Święty? Która z Boskich Osób jest dla mnie najmniej znana? Co mogę zrobić, aby Ją lepiej poznać?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
św. Augustyn
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić