Serce aż do śmierci posłuszne

13 cze 2017
s. Bożena Maria Hanusiak
 

Posłuszeństwo Ojcu to rys Jezusowego Serca. Posłuszeństwo to wynika z miłości, jaką Syn obdarowuje Ojca. Przyjmując Jego miłość, odpowiada na nią z miłością. Jest posłuszny Ojcu, ponieważ zna Ojca.

Wie, że wszystko, co Ojciec zamierzył, jest doskonałe. Przepełniony miłością do Ojca, pragnie spełniać każde Jego pragnienie. Miłość jest spełniona w najwyższym stopniu, gdy wypełnia pragnienia osoby miłowanej. Jezus jest szczęśliwy, wypełniając wolę Ojca. I Ojciec jest szczęśliwy, przyjmując dar miłości Syna.

Serce Jezusa całkowicie wypełnione Duchem Miłości jest we wszystkim uległe Ojcu. Z woli Ojca rezygnuje z chwały Bóstwa, uniżając się, przyjmując postać człowieka, stając się posłusznym swoim ziemskim Rodzicom: Maryi i Józefowi. Jezusowe Serce odpowiada na pragnienie Ojca, aby z miłości do człowieka stać się grzechem, biorąc na siebie zło całego świata. Serce Syna wsłuchane w Serce Ojca zapragnęło poświęcić siebie dla nas. Taka była wola Ojca – pełna nieskończonej miłości i miłosierdzia wobec człowieka, który zatracił się w grzechu. To Serce po wszystkie dni istnienia świata w Eucharystii składać będzie z siebie ofiarę – owoc posłuszeństwa Ojcu; owoc najdoskonalszej miłości. Ojciec wywyższył Syna ponad wszystko, ponieważ był Mu posłuszny aż do śmierci, i darował Mu imię ponad wszelkie imię (por. Flp 2, 9- 10).

Jezusowe Serce odpowiedziało największym posłuszeństwem Ojcu, wynagradzając Mu za nieposłuszeństwo człowieka, który idąc za głosem kłamcy, wzgardził Jego miłością i wybrał śmierć grzechu. Jezusowe Serce odpowiedziało najwyższym posłuszeństwem, czyniąc zadość za „nie” wypowiedziane Miłości. Jezus swoim posłuszeństwem ukoił i wciąż koi ból Serca Ojca zranionego odrzuceniem Jego miłości przez umiłowane stworzenie.

Serce Jezusa posłuszne aż do śmierci krzyżowej jest dla nas lekarstwem i drogą do odnalezienia szczęścia posłuszeństwa woli Ojca. Ono jest dla nas drogą do posłuszeństwa Miłości, która pragnie dla nas największego dobra. To Serce, wyzwalając nas z kłamstwa, jakim przez grzech zostały zatrute nasze serca, pozwala nam odnaleźć radość posłuszeństwa Bogu. Ono czyni nas posłusznymi drodze przykazań, które są ratunkiem i wyrazem miłości Boga do nas. Jezusowe Serce przemienia nas mocą sakramentów – stajemy się gotowymi do miłowania Boga miłością, która nie zna granic.

Powierzaj się Jezusowemu Sercu. Kontempluj Jego posłuszeństwo – posłuszeństwo wypływające z miłości. Nie jest ono ograniczeniem, jak od początku wmawia nam kusiciel, lecz to najwyższy stopień wolności i miłości. Posłuszeństwo Bogu, całkowite zawierzenie Jemu, bezgraniczne oddanie się w Jego ręce to gwarancja naszego szczęścia. Naśladuj Jezusa. Proś Go, abyś był we wszystkim posłuszny zamysłowi Ojca wobec ciebie. Droga do posłuszeństwa Bogu wiedzie przez posłuszeństwo człowiekowi: od posłuszeństwa rodzicom, poprzez posłuszeństwo wychowawcom, przełożonym, aż po dobrowolnie ślubowane posłuszeństwo na drodze życia konsekrowanego. To droga wolności i wzrostu w miłości, największej miłości.

***

Duchu Święty, Duchu Jezusa,
ulecz moje serce; wyzwól je z grzesznego
buntu i nieposłuszeństwa woli
Ojca. Uczyń mnie dzieckiem całkowicie
zdanym na Ojca, gotowym przyjąć
i wypełnić to, co On w swojej
niepojętej miłości przygotował dla
mnie. Uczyń moje serce gotowym do
bezgranicznego zawierzenia siebie
Jemu. Uczyń mnie uległym Tobie, posłusznym
drodze miłości.

 

Przeczytaj także

ks. Marek Wójtowicz SJ
Katarzyna Korzeniewska
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
Piotr Pikuła
ks. Marek Wójtowicz SJ

Warto odwiedzić