Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - lipiec 2017

02 lip 2017
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

W trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, podczas obiadu z młodymi, ktoś zapytał Papieża, co ma mówić koledze, który uważa się za ateistę. Franciszek sam o tym opowiedział po powrocie do Watykanu, na jednej z porannych Mszy w Domu św. Marty. Zauważył, że każdy zna ludzi, którzy oddalili się od Kościoła. Odpowiedź, którą dał wówczas młodemu człowiekowi, brzmiała następująco: Słuchaj, mówić coś to ostatnia rzecz, jaką masz zrobić. Zacznij od tego, by czynić. On zobaczy to, co czynisz, i postawi ci pytanie. A kiedy cię zapyta, wtedy mów. Ewangelizacja – podkreślił Papież – to dawanie świadectwa: tak postępuję, bo wierzę w Jezusa Chrystusa. Kiedy świadectwo życia zaintryguje, słowu znacznie łatwiej dotrzeć.

W miesiącu szkolnych wakacji i pracowniczych urlopów Ojciec Święty przypomina nam o ludziach, którzy się oddalili od Kościoła. Z jednej strony jest to delikatna podpowiedź, że od życia wiarą nie ma urlopu. To, jak odpoczywamy, dużo o nas mówi. Z drugiej strony zauważmy, że Papież nazywa oddalonych braćmi. Nie zawsze jest to takie oczywiste: nieraz łatwiej w nich widzieć odszczepieńców niż braci. A przecież nawet jeśli fakt oddalenia jest widoczny, to jego powodów najczęściej nie znamy.

W adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek zauważa, że nikt nie zbawia się sam: Bóg nas pociąga, uwzględniając złożoną sieć relacji międzyludzkich. Do tych, którzy czują się daleko od Boga i od Kościoła, którzy się lękają i są obojętni, Papież mówi: Pan wzywa również ciebie, byś stanowił część Jego ludu, i czyni to z wielkim szacunkiem i miłością! (nr 113). Prosząc nas w lipcu o modlitwę za braci oddalonych, papież Franciszek przypomina zarazem o kluczu skutecznej ewangelizacji, jakim jest świadectwo życia.

 

Przeczytaj także

ks. Marek Wójtowicz SJ
Katarzyna Korzeniewska
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
Piotr Pikuła
ks. Marek Wójtowicz SJ

Warto odwiedzić