O królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i o poszukiwaczu pereł

29 lip 2017
 

Królestwo Boże urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie. (Jan Paweł II)

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii (Mt 13,44-46) rozpocznij w skupieniu spotkanie modlitewne z Bogiem. Uczyń to w miejscu, które cię wycisza, uspokaja, i proś o światło Ducha Świętego podczas modlitwy.

Rozważ sytuacje dwóch osób: rolnika i poszukiwacza pereł. Przyjrzyj się ich zachowaniu i pracy. Pierwszy znalazł się w zaskakującej sytuacji, gdy wykonywał swe codzienne obowiązki. On nie poszukiwał skarbu. Ciężko pracując na roli, odnalazł go przypadkiem. Rolnik ten jest określony w Ewangelii mianem pewien człowiek. Rozpoznał on wartość skarbu i ukrył go głęboko w ziemi, aby po jej nabyciu wydobyć go. Uszczęśliwiony sprzedał wszystko, co posiadał, aby kupić rolę.

Drugą postacią w przypowieści jest poszukiwacz pereł - kupiec, człowiek handlujący nimi, dobry znawca swego zawodu. Posiadał z pewnością bogatą kolekcję pereł. Był człowiekiem wytrwale poszukującym; całe życie spędził na szukaniu najcenniejszej perły. Aby móc nabyć tę wyjątkową perłę, przewyższającą pięknością wszystkie inne, w momencie, gdy na nią natrafił, podjął odważną decyzję, aby sprzedać wszystko, co miał (także perły posiadane dotychczas).

Decyzja

Rozważ zachowanie obydwu ludzi pod kątem dojrzałej, dobrej i szybkiej decyzji - sprzedaży wszystkiego, co posiadali, aby nabyć skarb. Obaj gotowi byli sprzedać wszystko. Rozważ ich trafną decyzję w płaszczyźnie wyboru rzeczy lepszej; dużo lepszej od tych, które dotychczas posiadali. W medytowanym fragmencie Ewangelii zauważ trzy znaczące słowa - jakby klucze do interpretacji i zrozumienia wspomnianej przypowieści: znaleźć, sprzedać i kupić. Są to istotne etapy w podejmowaniu trafnej decyzji. Medytując nad słowem Bożym, nie przeocz faktu, że Królestwo niebieskie w Mateuszowej przypowieści zostało porównane do skarbu i do człowieka poszukującego pięknych pereł, którego cechuje dynamizm w poszukiwaniu wartościowej rzeczy. Dwa obrazy: zakopanego skarbu i kupca poszukującego pięknych pereł - wyobrażają Królestwo niebieskie.

Spod znaku skarbu i perły

Rolnik znalazł skarb przez czysty przypadek, podczas wykonywania swych codziennych obowiązków; wiązało się to z krótką chwilą, nie było rezultatem długich poszukiwań. Podróżujący kupiec nie zadowolił się perłami, które miał już w pokaźnej kolekcji, ale szukał czegoś więcej. Natrafienie na wyjątkową perłę było owocem długich poszukiwań. We wspólnocie Kościoła są ludzie, których Bóg obdarowuje skarbem Królestwa niebieskiego w ich codziennym życiu, gdy się trudzą. Ale są i tacy, którzy ciągle poszukują drogocennej Perły - Chrystusa. Pan pozwala się im znaleźć, czasami po niemałym wysiłku. Objawia On im Siebie i swoje Królestwo.

Medytując zauważ charakterystyczną cechę obdarowanych ludzi - radość. Z radością poszedł, sprzedał wszystko, co miał. - napisał Ewangelista o szczęśliwym znalazcy skarbu. Kto posiadł perłę Dobrej Nowiny, ale nie znajduje w niej radości, powinien chyba wyzbyć się wszystkiego, aby docenić jej wartość i osiągnąć radość. A może w jego dłoniach zamiast tej drogocennej perły jest fałszywa? Trzeba więc - jak ludzie z przypowieści - należycie ją rozpoznać i dokonać odpowiedniego wyboru. Wszystko kosztuje; leniwi ludzie, jeżeli nie będą się trudzić, nie znajdą skarbu. Skarb i perłę trzeba odnaleźć i poświęcić wszystko, aby je posiąść.

Na zakończenie proś w modlitwie, abyś inwestował w wartości, które przekroczą z tobą bramy śmierci. Królestwo niebieskie jest skarbem nieporównywalnym z niczym innym. Kiedyś wszystko się skończy i wartość swą utraci, a ono pozostaje cenne na zawsze. Dokonaj dobrego wyboru, chociaż nie jest on łatwy. Królestwo niebieskie jest nadal skarbem - ukrytym nie w ziemi, lecz na ziemi, pośród ludzi. Ono nie lśni jak złoto, ale i tak cenniejsze jest od najwspanialszej perły. W świecie jest wiele rzeczy wartościowych, pięknych, pełnych uroku, ale Jezus wartością swą przewyższa je wszystkie. Trzeba tę Perłę - Jezusa - pokazywać innym i mówić o Niej, a zawsze znajdą się ludzie, którzy sprzedadzą wszystko, by ją posiąść. Cena będzie niemała, lecz życie udane.

 

Przeczytaj także

ks. Artur Wenner SJ
ks. Ottavio De Bertolis SJ
Ojciec Jerzy
ks. Stanisław Łucarz SJ
św. Izydor z Sewilli
Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie – misjonarze świeccy SMA
Jan Gać

Warto odwiedzić