Życzenia na Boże Narodzenie 2017

21 gru 2017
ks. Stanisław Groń SJ
 

Światło zabłysło dzisiaj nad nami,
bo Chrystus nam się narodził!
Mszał Rzymski

Drodzy Czytelnicy i Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku.

Wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy zasiądziemy do wieczerzy, najpierw jednak będziemy łamać się opłatkiem – symbolem chrześcijańskiej dobroci, koniecznej do właściwego wzrastania.

Niech Bóg umocni nas i ożywi gorliwość, abyśmy w zgodzie i jedności całym sercem przyjęli Syna Bożego – Jezusa Chrystusa!

Wpatrując się w Niemowlę i Maryję z Józefem, pragniemy dostrzec oczyma wiary, jak ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Odwieczne Słowo zwiastuje radosną nowinę, ogłasza światu pokój i obwieszcza zbawienie.

W blasku świątecznych dni, gdy pójdziemy przed symboliczny żłóbek w naszych kościołach, złączymy się ze wszystkimi wiernymi, aby śpiewać radosne Gloria i w liturgii Eucharystii uczestniczyć w wielkich zbawczych dziełach.

Wszystkim życzę, abyśmy żyli w łasce i prawdzie przyniesionej przez wszechmocne Słowo, które  przyjęło ludzką postać i w niewinnym Dziecięciu z wielką miłością oddało się nam! Niech Jego uświęcająca moc usposobi nas do godnego przyjmowania Bożych darów w nadchodzącym Roku Pańskim 2018. Zawsze niech strzeże nas Bóg, rozpromienia oblicze swe nad nami i rozjaśnia codzienność, tak aby powszechność zdarzeń nie zasłaniała nam wieczności.

Życzę Wam, abyście zawsze doznawali orędownictwa Maryi, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego i Księcia pokoju.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
Filip Musiał
Katarzyna Łysoń
ks. Stanisław Łucarz SJ
Bożena Leszczyńska OCV

Warto odwiedzić