Spotkanie w Częstochowie

07 sty 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

Doroczne spotkanie formacyjne dla polskich animatorów Światowej Sieci Modlitwy (Apostolstwa Modlitwy) odbyło się w częstochowskim jezuickim Centrum Rekolekcyjnym (21-24 IX 2017 r.).

Mottem przewodnim był cytat z Psalmu 66, 20: Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. Przybyło na nie 57 osób z wielu ośrodków w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią na Jasnej Górze, sprawowaną w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W kazaniu został nakreślony program dla czcicieli Maryi: Codziennie staramy się naśladować wiarę i postawy Maryi w odniesieniu do Boga i ludzi. Chcemy być naśladowcami życia Maryi, bowiem prawdziwe oddawanie Jej czci zawsze prowadzi do podejmowania dobrych czynów. Dla wielu z nas Maryja jest wzorem w wierze, ale i pomocą w życiu. Troska o świętość naszej duszy i ciała oraz staranie się o taką świętość u bliźnich jest szczególnym zadaniem każdego czciciela Maryi i członka Apostolstwa Modlitwy.

Z łaską Boga mamy pozbywać się grzechów i uwalniać się od nich. Trzeba także umieć przenieść spokój Maryi i Jej świętość w życie wielu ludzi, zapracowanych, zagonionych, niespokojnych. Wy, animatorzy, pomagacie w tym procesie wyciszenia serca i umysłu wielu wiernym w parafiach, podczas modlitewnych spotkań ognisk AM, prowadzonych adoracji w kościołach i w akcjach pomocowych.

To jest program dla nas, czcicieli Maryi: aby w ciszy dnia i nocy rozmyślać o Bogu i mówić o Nim  innym, aby nasze rozmowy nie były pozbawione tego religijnego tematu. W tym wyraża się nasze podobieństwo do Maryi. Ona uczy nas także, że przy pracy można myśleć o kochanych osobach i dla nich się trudzić. Maryja jest wzorem człowieka pracy, mającego dobrą intencję działania. Możemy się od Niej nauczyć miłości praktycznej, takiej, jaką wykazała na weselu w Kanie Galilejskiej, gdy dostrzegła brak wina. Kaznodzieja podkreślił, że członkom AM obcy musi być egoizm, nie mogą oni nie dostrzegać potrzeb swego otoczenia i żyć, jakby z zamkniętymi oczami na braki i potrzeby bliźnich. Te niedostatki duchowe i materialne my, czciciele Maryi, powinniśmy starać się usuwać wśród bliźnich.

Po zakończonej Eucharystii przed Ikoną Matki Bożej Częstochowskiej odmówiono Akt wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa.

W kolejnych dniach rozważano przed Najświętszym Sakramentem: Plan Boga wobec człowieka i odpowiedź Piotra daną Jezusowi: Panie, Ty wszystko wiesz. Uczestnicy wysłuchali też konferencji wygłoszonych przez ks. St. Gronia SJ: Mądrość w naszym życiu Codzienne Ofiarowanie; Wydarzenia znaczące w naszym życiu; Ogólnoświatowa Sieć Modlitwy, oraz konferencji ks. Ryszarda Machnika SJ: Święty Józef w Historii zbawienia. Dyrektor jezuickiego Centrum Rekolekcyjnego ks. Artur Wenner SJ przedstawił Metodę w modlitwie oraz Trudności w modlitwie.

Uczestnicy zobaczyli też prezentację o Apostolstwie Modlitwy, internetowe strony Krajowego Sekretariatu AM i „Posłańca Serca Jezusowego”. Ustalono plan Nocnego czuwania w jezuickiej Bazylice NSPJ w Krakowie na rok 2018 z udziałem przedstawicieli AM z różnych ośrodków w Polsce. Zapoznano uczestników z propozycją wydawania biuletynu „Modlitwa i Służba”.

Uczestnicy dzielili się swymi doświadczeniami i refleksjami. Wzięli udział w Drodze krzyżowej i w Apelu Jasnogórskim. Wszyscy wyrażali wdzięczność za wybór miejsca i gościnność Jezuickiego Centrum Rekolekcyjnego. Spotkanie w przyszłym roku zaplanowano na 27-30 września 2018 r. w tym samym miejscu.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
Filip Musiał
Katarzyna Łysoń
ks. Stanisław Łucarz SJ
Bożena Leszczyńska OCV

Warto odwiedzić