Modlitwa i Służba - marzec 2018 (55)

24 mar 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Każdego roku przeżywamy święte dni – liturgię Triduum Paschalnego – tę najbardziej uroczystą liturgię w ciągu roku. Jest ona syntezą głównych tajemnic odkupienia człowieka, uobecnionych w znakach liturgicznych we wspólnocie Kościoła.

W ten prosty i jakże przystępny sposób Chrystusowe zbawienie dociera do wielu. Zechciejmy przyjąć i odczytać ten dany nam od Boga czas łaski jako szczególny dar dla naszego zbawienia! Bóg jest poza i ponad czasem, ale każdy z nas ma jedno życie otrzymane od Niego i trzeba nam tu i teraz zasłużyć sobie na przebywanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem na wieki.

Nieprzyjęcie tego daru może być rozminięciem się z największą szansą naszego życia, jaką jest nasze uświęcenie i zbawienie! Z wiarą uczestniczmy w Triduum Paschalnym i zaprośmy na nie naszych bliźnich i wspólnoty apostolskie. Jezus raz wszedł w historię świata i ludzkości, ale swą mocą zbawienia przybliża się ciągle do każdego z nas, i czyni to w stosownym dla nas czasie. Trzeba nam wejść w tajemnicę Jego życia i nieustannego przechodzenia ze śmierci do życia. Mamy to uczynić, zanim nastąpi faktyczne nasze przejście przez fizyczną śmierć w inny wymiar życia; trzeba nam już teraz przechodzić ze śmierci grzechów do życia łaski. To wspaniała przygoda, jaką możemy tutaj na ziemi przeżywać jako chrześcijanie!

Zadbajmy z wielką troską o owocność, nie tylko dla nas, tego szczególnego czasu łaski. Nie szczędźmy czasu dla Boga na wspólną modlitwę i na dobre czyny wobec bliźnich. Dobrze przygotujmy się przez rekolekcje wielkopostne do udziału w świętych dniach paschalnych, bo już w pierwszym dniu kwietnia tego roku świętować będziemy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, która rozpocznie radość paschalną trwającą w Kościele aż pięćdziesiąt dni.

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
św. Augustyn
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić