Ewangelia niedzielna

 

Historia w pigułce - 5 I 2014

01 sty 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela po Bożym Narodzeniu
Ewangelia: J 1, 1-18

Czytając prolog Ewangelii św. Jana, można ulec zniechęceniu ze względu na język, którego ewangelista używa. Jednak gdy uważny czytelnik zada sobie trochę trudu, to z wielką radością odkryje, że czytany tekst opowiada także jego historię i bardzo mocno związany jest z jego życiem.

Święci Uciekinierzy - 29 XII 2013

23 gru 2013
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Niedziela Świętej Rodziny
Ewangelia: Mt 2, 13-15. 19-23

Św. Józef z Maryją i Dziecięciem ucieka nocą za granicę, do obcego kraju, z innym językiem i zwyczajami. Jest nadzwyczaj posłuszny poruszeniu, jakby wyczekiwał na Boże znaki. Minął prawie rok, od kiedy anioł nakłonił go do poślubienia Brzemiennej.

Wziąć w darze Maryję i Jezusa - 22 XII 2013

18 gru 2013
ks. Stanisław Groń SJ

4. Niedziela Adwentu
Ewangelia: Mt 1,18-24

Narodzenie się Boga w życiu ludzi ma swoje historie, i nie są one tak cudowne i otoczone tajemnicami jak narodzenie się przed wiekami Odkupiciela. W każdym też narodzeniu się Zbawiciela w świecie, w naszych sercach, rodzinach uczestniczą ludzie, a Bóg powierza im jakieś ważne zadania i szczególne role do spełnienia.

W obliczu pokus - 15 XII 2013

13 gru 2013
ks. Stanisław Biel SJ

3. Niedziela Adwentu
Ewangelia: Mt 11, 2-11

W adwentowym czasie towarzyszy nam postać Jana Chrzciciela. Ten największy z proroków w sposób bezkompromisowy i niedyplomatyczny piętnował romans Heroda Antypasa z bratową Herodiadą. W konsekwencji Herod kazał go uwięzić, a później zamordować.

Wydajcie owoce nawrócenia - 8 XII 2013

06 gru 2013
ks. Artur Wenner SJ

2. Niedziela Adwentu
Ewangelia: Mt 3, 1-12

Pan Jezus chętnie przychodził do ludzi słabych i grzesznych, bo nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci którzy się źle mają. Jednak trzeba też powiedzieć, że wielu grzeszników poszukiwało Jezusa, widząc w Nim ratunek dla siebie.

Znać godzinę przyjścia - 1 XII 2013

29 lis 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

1. Niedziela Adwentu
Ewangelia: Mt 24, 37-4

Pod wpływem dzisiejszej Ewangelii może w czytelniku powstać pytanie: Dlaczego Bóg ukrywa przed człowiekiem ważne rzeczy, jak choćby informacje o godzinie przyjścia Syna Człowieczego? Oczywiście doskonale wiemy, że dla każdego człowieka momentem tym jest godzina śmierci.

Król ludzkich serc i kosmosu - 24 XI 2013

18 lis 2013
ks. Stanisław Groń SJ

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Ewangelia: Łk 23, 35-43

Chrystus jest Królem Wszechświata, bo Bóg Ojciec wskrzesił Go z martwych i posadził po swej prawicy na wyżynach niebieskich, i wszystko poddał pod Jego stopy (por. Ef 1, 20-22). Jego władza opiera się na fakcie odkupienia człowieka i odnowienia wszelkiego stworzenia. Wszechświat to przestrzeń obejmująca wszystko, co jest stworzone. Królestwa tego świata przemijają, a Chrystusowe Królestwo jest wieczne!

Życie na walizkach - 17 XI 2013

16 lis 2013
ks. Stanisław Biel SJ

33. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 21, 5-19

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. W liturgii słowa pojawiają się teksty eschatologiczno-apokaliptyczne. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada zburzenie Jerozolimy, które miało miejsce w 70 roku, oraz znaki końca świata. Jezus jednak nie wskazuje żadnych dat ani precyzyjnych sygnałów ostrzegawczych.

Ku życiu wiecznemu - 10 XI 2013

04 lis 2013
ks. Artur Wenner SJ

32. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 20, 27-38

Być może spory pomiędzy faryzeuszami i saduceuszami oraz między Jezusem a saduceuszami na temat zmartwychwstania już nie rozpalają dziś naszych emocji, a kwestia końca życia i tego, co będzie po śmierci, jest coraz bardziej spychana na margines.

Z drzewa też można zobaczyć Jezusa - 3 XI 2013

31 paź 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

31. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 19, 1-10

Jezus po raz kolejny odwiedza Jerycho. Podczas wcześniejszego pobytu uzdrowił ślepca żebrzącego przy bramie miasta, który z wielką determinacją wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Właśnie z tego powodu towarzyszą Jezusowi tłumy. Również Zacheusz bardzo pragnie zobaczyć Jezusa, jednak przeszkody, które się pojawiają, wydają się uniemożliwiać realizację tego pragnienia.

Strony