Modlitwa

 

Słowo Życia - grudzień 2011

28 lis 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

4 grudnia 2011 — II NIEDZIELA ADWENTU
„Oto wasz Bóg! Oto Pan przychodzi z mocą”

I czytanie Iz 40, 1–5. 9–11
Naród przebywa w niewoli. Bóg zapowiada, że sam poprowadzi go do ojczyzny, jak kiedyś wyprowadził go z Egiptu. A zatem Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana — bo oto przychodzi z mocą. Te słowa Kościół odnosi do pierwszego i drugiego przyjścia Chrystusa Pana na świat.

Trwaj w oczekiwaniu - 27 XI 2011

27 lis 2011
ks. Tadeusz Hajduk SJ

1. Niedziela Adwentu

Ewangelia: Mk 13, 33-37

Wchodząc w okres oczekiwania adwentowego, odnawiajmy nasze gorące pragnienie drugiego przyjścia Pana Jezusa i naszej gotowości na Jego przyjście w każdym dniu. Niech nam w tym pomoże refleksja nad słowami dzisiejszej Ewangelii.

Sądzeni z miłości – 20 XI 2011

18 lis 2011
ks. Stanisław Biel SJ

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

Ewangelia: Mt 25, 31-46

W obrazie Sądu Ostatecznego Jezus odwołuje się do praktyki stosowanej przez pasterzy w Palestynie. Owce i kozły w ciągu dnia pasły się razem. Jednak na zakończenie dnia pasterze je rozdzielali. Kozły potrzebowały cieplejszego pomieszczenia, owce, które bardziej ceniono, wolały świeże powietrze. W pogańskich sennikach owce kojarzono z pomyślnymi wydarzeniami, zaś kozły z nieszczęściem (C. Keener). Sąd Ostateczny, który obejmie wszystkich – nie tylko chrześcijan – będzie symbolicznym aktem separacji, oddzielania. Jezus, Dobry Pasterz, ale także Sędzia, oddzieli owce od kozłów, dobro od zła, miłość od grzechu.

Świadectwo

09 lis 2011
św. Grzegorza z Nyssy

Trzy rzeczy określają i znamionują życie chrześcijanina: działanie, słowo, myślenie. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje myślenie. Na drugim miejscu jest słowo, które odsłania i wyraża myśl zaistniałą i ukształtowaną w duszy. Po myśleniu i mówieniu następuje działanie wprowadzające w czyn powstały w umyśle zamiar. Kiedy zatem pod wpływem różnych okoliczności działamy, myślimy albo mówimy, trzeba, aby każde nasze słowo, czyn i myśl były zgodne z tym wszystkim, co oznacza imię Chrystus, abyśmy nic takiego nie myśleli, mówili albo czynili, co mogłoby nas oddalić od tego tak bardzo wzniosłego wzoru.

Na większą chwałę Boga - czyli medytacja o świętym, który rozpłomienia serca i umysły wielu ludzi

09 lis 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Ty wezwałeś św. Ignacego do Towarzystwa Twojego Syna, aby zapalony Jego miłością rozpłomieniał umysły i serca do szukania większej Twojej chwały, aby większą służbę Twoją rozszerzał po całej ziemi, i ludowi Twojemu dał społeczność zakonną, odznaczającą się apostolską miłością w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 
(z Prefacji o św. Ignacym Loyoli).

Modlitwa za opuszczonych i cierpiących

09 lis 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Panie Jezu, wciąż są ludzie, którzy zapominają o bliźnich, dlatego niektórzy zostali opuszczeni.

Są tacy, co nie mają własnych domów i rodzin, są sami i żyje się im bardzo ciężko.

Modlitwa za Babcię

09 lis 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Panie Jezu! Ona nauczyła mnie wiązać buty, zakładać szalik i wracać prosto ze szkoły do domu.

Co roku pokazuje mi w tylu kościołach piękną szopkę, a zawsze wieczorem przypomina o modlitwie. 

Modlitwa za Dziadka

09 lis 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Panie Jezu, mój dziadek ma już siwe włosy i okulary z grubymi szkłami, nie widzi dobrze małych liter w gazecie.

Mój dziadek jest taki dobry, tak go lubię, dzisiaj modlę się za niego.

Talenty – 13 XI 2011

09 lis 2011
ks. Artur Wenner SJ

33. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 25, 14-30

Talent na początku był jednostką wagi. Ponieważ używano go przede wszystkim do metali szlachetnych, stał się jednostką wartości. W czasach Jezusa była to wartość około 35 kilogramów złota lub srebra. Dopiero od czasów Erazma z Rotterdamu talent stał się pojęciem opisującym ludzkie zdolności.

Słowo Życia - listopad 2011

31 paź 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

1 listopada 2011 — WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty

Ewangelia Mt 5, 1–12a
Rzesza świętych w niebie, którym dziś oddajemy hołd, to ci, którzy upodobnili się do Jezusa. Chcesz być z nimi w niebie? Zachowuj Boże przykazania. Pragniesz już tu, na ziemi, być świętym? Żyj Błogosławieństwami, które Jezus ogłosił na Górze, wpatrując się w przykład Jego życia. Był On ubogi w duchu, cichy, czystego serca, pragnął sprawiedliwości, był miłosierny, wprowadzał pokój i był prześladowany. Ci, którzy Go naśladują, nie tylko mają zapewnione zbawienie, ale już tutaj są szczęśliwi, czyli błogosławieni.

Strony