Kult Serca

 

Elementy kultu Bożego Serca w niektórych psalmach

27 lut 2021
ks. Stanisław Nawrocki SJ

Prócz tekstów mówiących niejako o istocie dzieła odkupienia przez przyszłego Mesjasza, autorzy Pisma Świętego Starego Testamentu usiłują dotrzeć także do samych głębin Serca Mesjasza, zbadać, co się dzieje w tym Sercu udręczonym tak bardzo i równocześnie tętniącym triumfem zwycięstwa.

Kościół jako wspólnota świętych

01 lis 2020
ks. Stanisław Groń SJ

Prawdziwy kult świętych polega nie tyle na wielorakości aktów zewnętrznych, ile raczej na nasileniu naszej czynnej miłości, poprzez którą szukamy, dla większego dobra naszego oraz dobra Kościoła, zarówno przykładu w życiu Świętych, jak i uczestnictwa w ich wspólnocie oraz pomocy w ich wstawiennictwie. (…) Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą (KK 51, 49).

Cierpliwe Serce Jezusa

18 paź 2020
ks. Jozef Búda

Kiedy święty Paweł w Liście do Koryntian (rozdział 13) wylicza przymioty miłości, umieszcza wśród nich  przymiot cierpliwości. Ujmuje to i w innych pokrewnych słowach: Miłość potrafi wszystko znieść, wszystko przecierpi. 

Krzyż i jego relikwie

16 wrz 2020
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jest, a raczej było, w Ziemi Świętej takie miejsce, w porównaniu z innymi niezwykle małe, które rozpowszechniło się na cały świat. Miejsce to wspomina liturgia Kościoła dwa razy w ciągu roku.

Grzechy główne

26 lip 2020
ks. Stanisław Ziemiański SJ

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 1865) czytamy: „Grzech powoduje  skłonność do grzechu, rodzi wadę wskutek powtarzania tych samych czynów. Wynikają z tego niewłaściwe skłonności, które zaciemniają sumienie i zniekształcają kontrolę oceny dobra i zła”. Tekst ten sugeruje istnienie różnicy między grzechem i wadą, a równocześnie ich pokrewieństwo. Zarówno grzech, jak i wada mają wydźwięk negatywny. Są odstępstwem od jakiejś normy, bądź ustanowionej przez kogoś, bądź wynikającej z natury.

Sobór Watykański II a kult Serca Jezusowego

07 cze 2020
ks. Jean Ladame

Odpowiedzią na wszystkie niepokoje ludzi współczesnych, tak samo jak i dawniejszych, i przyszłych, jest Jezus ukrzyżowany, Ten, który umarł i zmartwychwstał. Jego Serce jest ratunkiem! Serce otwarte niegdyś włócznią żołnierza pozostanie otwarte na wieki, aby rozlewać na wszystkich i na każdego z nadmiarów swojej gorącej miłości!

Serce Jezusa włócznią przebite

07 cze 2020
ks. Tadeusz Chromik SJ

Przyzwyczajenie i rutyna często sprawiają, iż określenie: Serce Jezusa, włócznią przebite nie dziwi nas i nie wzrusza. A przecież kryje się tutaj zdumiewająca tajemnica. Zapytajmy: dlaczego to Serce Jezusa zostało włócznią przebite, a nie serce sprawcy zła - grzesznika? Z jakiej racji konał na krzyżu niewinny Baranek Boży, a nie człowiek winowajca? Co skłoniło Boga wszechmocnego do tak niezwykłego zaangażowania się w los grzesznej ludzkości?

Hojność Boga objawiona w przebitym Sercu Jezusa

31 Maj 2020
ks. Józef Augustyn SJ

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym [miejscu] mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili (J 19, 33-37).

1. Kontemplować przebite Serce Jezusa

Narodziny świata

26 kwi 2020
Hans Urs von Balthasar

Nikogo nie było z Tobą w godzinie Twego zwycięstwa. Nie było świadków narodzin świata. Nikt nie wie, jak noc sobotniego piekła stała się światłem wielkanocnego poranka.

Papież ustanawia Niedzielę Słowa Bożego

26 sty 2020
Papież Franciszek

Ojciec Święty postanowił, aby 3. Niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w liście apostolskim w formie Motu Proprio Aperuit illis.

Strony