Pomoc w modlitwie

 

Elementy kultu Bożego Serca w niektórych psalmach

27 lut 2021
ks. Stanisław Nawrocki SJ

Prócz tekstów mówiących niejako o istocie dzieła odkupienia przez przyszłego Mesjasza, autorzy Pisma Świętego Starego Testamentu usiłują dotrzeć także do samych głębin Serca Mesjasza, zbadać, co się dzieje w tym Sercu udręczonym tak bardzo i równocześnie tętniącym triumfem zwycięstwa.

Grzechy główne

26 lip 2020
ks. Stanisław Ziemiański SJ

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 1865) czytamy: „Grzech powoduje  skłonność do grzechu, rodzi wadę wskutek powtarzania tych samych czynów. Wynikają z tego niewłaściwe skłonności, które zaciemniają sumienie i zniekształcają kontrolę oceny dobra i zła”. Tekst ten sugeruje istnienie różnicy między grzechem i wadą, a równocześnie ich pokrewieństwo. Zarówno grzech, jak i wada mają wydźwięk negatywny. Są odstępstwem od jakiejś normy, bądź ustanowionej przez kogoś, bądź wynikającej z natury.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

26 paź 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Chrześcijaństwo jest pełne paradoksów. Taka jest jego istota. Ta paradoksalność, a więc pozorna nielogiczność chrześcijaństwa, jest szczególnym darem Pana Boga, gdyż umożliwia ona ludzkiemu rozumowi wolność.

Hojny Siewca

07 sie 2016
Ojciec Jerzy

Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Łk 8, 15

Kontemplacja żyjącego Jezusa w Liście do Hebrajczyków (cz. 1)

31 Maj 2016
kard. Albert Vanhoye SJ

Jaka powinna być modlitwa chrześcijan? Co mówi nam o tej kwestii List do Hebrajczyków? Oczywiście, nie znajdujemy w nim metodycznego opisu modlitwy chrześcijańskiej, jakkolwiek dostarcza nam on cennych wskazówek.

Tajemnica łaskawości

25 mar 2016
ks. Jacek Poznański SJ

Jezuicki teolog Karl Rahner SJ rozwinął całą swoją teologię wokół jednej myśli: łaska jest bliskością i samo udzielaniem się świętej Tajemnicy. To ważne podejście, bo we wspólnotach chrześcijańskich często mówi się o łasce: „otwórz się na łaskę”, „Bóg obdarza łaską”, „grzech sprawia, że tracimy łaskę”, „wszystko jest łaską”. Co przez to rozumieć? Czy łaska to jakaś energia, pole sił, dodatek do naszej ludzkiej natury? Czy można jej doświadczyć, wytropić jej skutki? A dalej: czy łaska jest jedna, czy też jest wiele łask? W Kościele katolickim często mówi się o różnego rodzaju łaskach: np.

Godzina Święta

20 paź 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Godziną Świętą tradycyjnie określa się klasyczną formę pobożności do Najświętszego Serca, która wzięła początek od słów samego Jezusa: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie (Mk 14, 34).

U zdroju miłości

04 cze 2015
Bożena Hanusiak

Serce Jezusa otwarte włócznią na krzyżu zaprasza każdego grzesznika: Przyjdź i darmo zaczerpnij ze zdroju mego Serca wody żywej. Otwarta rana jest bramą, przez którą idziemy do Ojca. Z tej rany wychodzi oczyszczający ogień Ducha Świętego – ogień Miłości i Miłosierdzia, który przepala nas, abyśmy nie stawiali oporu Miłości i stali się godni wejść na spotkanie z Umiłowanym. Ten ogień topi chłód naszych serc, sprawia, że zaczynają płonąć miłością do Jezusa i do ludzi.

Szczypta jezuickiej ascezy

07 mar 2015
ks. Jacek Poznański SJ

Niewątpliwie w życiu duchowym każdy potrzebuje zachęty, inspiracji, podniesienia ducha. Szukamy więc pięknych myśli, zachwycających idei, barwnych opowieści. Wszystko to może obudzić entuzjazm i energię.

Niech ich nikt nie rozłącza

28 lut 2015
św. Piotr Chryzolog

Modlitwa, uczynki miłosierdzia i post – te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie wzajemnie życie.

Duszą bowiem modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Niech ich nikt nie rozłącza, gdyż nie znają podziału. Jeśli ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich razem, ten nic nie ma. Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia, niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie zamyka na głos błagającego.

Strony