Droga krzyżowa

 

Droga Krzyżowa

23 mar 2012
ks. W. Święcicki

Wielbimy Cię Panie i błogosławimy Tobie,
żeś przez święty krzyż Twój, świat odkupić raczył.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Droga Krzyżowa

06 mar 2012

I. Odrzucony

Pan Bóg Mnie obdarzył
językiem wymownym,
bym umiał przyjść z pomocą
strudzonemu, przez słowo krzepiące.
Każdego rana pobudza me ucho,
bym słuchał jak uczniowie.

Droga krzyżowa Pana Jezusa

01 mar 2012
ks. Robert Janusz SJ

Niech się w męce Twojej zmieści
Serce me pełne boleści,
Panie Jezu, drogi mój.

Strony