Duch rozeznania

14 sty 2014
Jean Galot SJ
 

Ty, który swoją światłością nieustępliwą oddzielasz prawdę od fałszu,

pomóż nam rozeznać to, co jest prawdziwe.

Rozprosz nasze złudzenia i nie daj nam błądzić

pod wpływem kłamliwych pozorów; ukaż nam rzeczywistość.

Wyzwól nas od wszelkiego kłamstwa: od tego, które szkodzi bliźnim,

i od tego, może jeszcze cięższego, które szkodzi nam samym.

Naucz nas rozpoznawać pokusy, gdy tylko się pojawią,

i obnażać ich fałszywy i próżny urok.

Spraw, byśmy rozpoznawali prawdziwą mowę Boga w głębi naszej duszy

i pomóż nam odróżniać ją od każdego innego głosu.

Ukaż nam wolę Boga we wszystkich okolicznościach naszego życia,

abyśmy mogli podejmować słuszne decyzje.

Naucz nas odczytywać w wydarzeniach znaki Boże, wezwania,

które On do nas kieruje, i pouczenia, które chce nam wpoić.

Uczyń nas zdolnymi dostrzegać wszystko to, co Ty sam nam poddajesz,

i nie tracić żadnego Twojego natchnienia.

Udziel nam nadprzyrodzonej przenikliwości, która pomoże nam

odkrywać wymagania miłości i pojmować żądania miłości wielkodusznej.

Podnieś ku górze nasz wzrok, abyśmy mogli poznać Boga wszędzie,

gdzie Jego obecność jest nam dawana,

i wszędzie, gdzie Jego działanie łączy się z nami i nas dotyka.

Jean Galot SJ
tłum: ks. Mieczysław Bednarz SJ i Zofia Waligórska

 

Warto odwiedzić