Jak statek

02 paź 2012
św. Hipolit
 

W kwadratowym polu widzimy symbolicznie przedstawioną łódź – będącą obrazem Kościoła, unoszącą się na falach zaledwie graficznie zaznaczonych. Jej masztem jest krzyż z żaglami, na których widoczny jest, jakby w ruchu, triagram Chrystusa – IHS. Tłem dla żagli jest słońce, które w powiązaniu z triagramem symbolizuje Eucharystię.

Morzem jest świat, na którym znajduje się Kościół rzucany jak statek na morzu, lecz nie ulega rozbiciu, bo na nim znajduje się doświadczony sternik – Chrystus. Na środku statku umieszczono zwycięski znak przeciw śmierci – krzyż Chrystusa. Dziób statku to wschód, jego rufa to zachód, dnem statku jest południe, uchwytem steru – dwa Testamenty, liny otaczające statek – to miłość Chrystusa ściśle opasująca Kościół; siecią, którą ciągnie za sobą statek – obmycie (chrztem) sprawiające ponownie narodzenie, które odnawia wiernych i dlatego oni tak jaśnieją. Przy nim jest Duch z nieba, który wyciska pieczęć na wiernych. Ma on również żelazne kotwice: są nimi święte przykazania Chrystusa, mocne jak żelazo. Z jego prawej i lewej strony stoją żeglarze usługujący jak święci aniołowie, którzy rządzą i strzegą Kościoła. Znajduje się na nim także drabina wiodąca na szczyt (masztu) – obraz znaku męki Chrystusa – która pociąga wiernych do wstępowania ku niebu. Żaglami natomiast wysoko wzniesionymi na masztach to orszak proroków, męczenników i apostołów, którzy osiągnęli spoczynek w królestwie Chrystusa.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić