Modlitwa

 

Wdowa z Nain - 9 VI 2013

04 cze 2013
ks. Artur Wenner SJ

10. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 7, 11-17

W historii cudu w Nain zwykle zwraca się uwagę na fakt wskrzeszenia przez Jezusa zmarłego młodzieńca, co jest niewątpliwie wielkim czynem Bożym. Mamy w Ewangelii jeszcze dwa takie opisy: wskrzeszenie córki Jaira i Łazarza.

Daleki czy bliski? - 2 VI 2013

31 Maj 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

9. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 7, 1-10

W czasach Jezusa Kafarnaum było miastem nadgranicznym, w którym Nauczyciel chętnie przebywał. Tutaj spotkał celnika Mateusza, uzdrowił teściową Piotra, paralityka, którego opuszczono przez dach. Pomimo wszystkich znaków, jakich Pan dokonał, miasto pozostało „niewzruszone” nauką Jezusa. W miejscu tak małej wiary pojawia się jednak „perełka”, która wywołuje Jego zachwyt.

Zgorszenie

27 Maj 2013
ks. Jerzy Sermak SJ

Mocne słowa kieruje Jezus do gorszycieli: o kamieniu młyńskim, o ucinaniu rąk, nóg, o wyłupywaniu oczu. Czyżby grzech zgorszenia był tak straszny?

Jedność w różnorodności - 26 V 2013

23 Maj 2013
ks. Stanisław Groń SJ

Uroczystość Trójcy Świętej
Ewangelia: J 16, 12-15

Miłosne współistnienie Osób Boskich to Trójca Święta. Wiarę w jednego Boga w trzech osobach objawił nam Jezus. Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą tak, że jedna nie jest drugą.

Czuwanie

17 Maj 2013
Ojciec Jerzy

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.

Zapach miłości Boga - 19 V 2013

17 Maj 2013
ks. Stanisław Biel SJ

Zesłanie Ducha Świętego
Ewangelia: J 20, 19-23

Po zmartwychwstaniu Jezus napełnił uczniów swoim Duchem. Jan Ewangelista określa Ducha Świętego słowem paraklet. Ten grecki wyraz ma bardzo wiele znaczeń. Można go tłumaczyć jako: adwokat, wspomożyciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel. Każde z tych określeń zawiera pewien atrybut, cechę działania Ducha Świętego.

W perspektywie nieba - 12 V 2013

09 Maj 2013
ks. Artur Wenner SJ

Wniebowstąpienie Pańskie
Ewangelia: Łk 24, 46-53

Po wypełnieniu na ziemi swej misji otrzymanej od Ojca Jezus wstępuje do nieba. Zniósł wszystkie trudy i niewygody, zniósł niezrozumienie i wrogość, które doprowadziły Go aż na krzyż. Zadbał także o to, aby zbudować wspólnotę uczniów i powierzyć jej słowa i znaki, które czynił, aby dzieło Boże było kontynuowane aż do końca świata.

W dobrych rękach - 5 V 2013

29 kwi 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

6. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 14, 23-29

Jezus zapytany o najważniejsze przykazanie bez wahania wskazuje na przykazanie miłości: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem

Wierzyć pośród wątpliwości

29 kwi 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Wątpliwości w wierze niepokoją niektórych chrześcijan. Obawiają się oni, że coś jest nie tak z ich wiarą, że może w ogóle nie wierzą.

To nie utopia - 28 IV 2013

23 kwi 2013
ks. Stanisław Groń SJ

5. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 13, 31-35

Zbliżała się chwila rozstania Jezusa z uczniami. W wieczerniku Pan, umywając apostołom nogi, pokazał, jak ich miłuje. Zostawił im i nam wzór służebnej miłości, pragnąc, aby miłość zbudowała z nich wspólnotę. Wiedział, że razem będą mogli łatwiej przeżyć to, co wkrótce się stanie. Przykazanie miłości jest dlatego nowe, bo podaje nową miarę i wzór miłości: jak Ja was umiłowałem.

Strony