Ziarnko gorczycy - 6 X 2013

03 paź 2013
ks. Bogdan Długosz SJ
 

27. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 17, 5-10

Bóg napisał dwie „księgi”: jedną jest Biblia, drugą świat stworzony. Przez te „księgi” przemawia do każdego człowieka. Jedną tworzą litery i słowa, drugą rzeczy. Nie wszyscy znają i czytają Pismo Święte, ale przed każdym otwiera się świat stworzony, który możemy czytać.

Księga Mądrości wprost mówi: Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy (…). Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę (13, 1-5). Na ziemi widzimy jakby w zwierciadle. Boga nie widzimy wprost, ale jakby w odbiciu. Dlatego do Boga nie dochodzi się inaczej, jak tylko przez dokonanie „skoku” wiary.

Gdy mówimy o wierze, to najpierw myślimy o zasadach, przykazaniach itp. Tymczasem wiara zakłada relację do Osoby. Apostołowie w Ewangelii proszą Jezusa, aby przymnożył im wiary. Odpowiedź Nauczyciela jest zdumiewająca. Wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy. Stwierdzenie to pokazuje, że nie potrzebujemy wielkiej wiary, po prostu potrzebujemy wiary w ogóle. Gdy mamy wiarę, wówczas nawet jej niewielka ilość jest wystarczająca – nie po to, aby przenosić drzewa i góry, ale aby wyruszyć z Bogiem i w Jego kierunku.

Kolejnym elementem naszej wiary jest oczekiwanie, że ona nas wprowadzi na drogę prostą, na ziemię „mlekiem i miodem płynącą”. Jednak wiara nie gwarantuje takiej drogi i takiego miejsca (oczywiście tu na ziemi). Dzięki wierze możemy iść w ciemności, pośród zwykłych trudności, zmagając się z tymi samymi przeciwnościami co wszyscy inni, stając naprzeciw tych samych problemów co nasi bracia. Naszym zabezpieczeniem jest natomiast obecność Osoby, która nie usuwa trudności z naszej drogi, ale podtrzymuje nas wówczas, gdy nie dajemy sobie rady. Wiara nie uwalnia nas od naszych ludzkich obowiązków i trudności, ale nadaje im sens.

 

Przeczytaj także

Damian Wojciechowski SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Biel SJ
Ojciec Jerzy
ks. Stanisław Biel SJ
Papież Franciszek
ks. Bogdan Długosz SJ

Warto odwiedzić