Rok 2020

 

Poszukiwacze - 19 I 2020

20 sty 2020
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Jana 1, 29-34

Jan prowadzi bardzo surowe życie, mieszka na pustyni, naucza i wzywa do nawrócenia. Przychodzi nad Jordan, gdzie gromadzą się ludzie, a on ich chrzci.

Syn umiłowany i Sługa cierpiący - 12 I 2020

12 sty 2020
ks. Stanisław Groń SJ

Niedziela Chrztu Pańskiego;
Ewangelia według św. Mateusza 3, 13-17

Misja Jana Chrzciciela dopełniła się podczas chrztu Jezusa w Jordanie, a było nią przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza.

Oglądać chwałę Boga - 5 I 2020

06 sty 2020
ks. Stanisław Biel SJ

2. Niedziela po Bożym Narodzeniu;
Ewangelia według św. Jana 1, 1-18

Już po raz trzeci w trwającym okresie Bożego Narodzenia słyszymy Prolog Ewangelii św. Jana.