Rok 2014

 

Tęsknota za Zbawicielem - 28 XII 2014

24 gru 2014
ks. Stanisław Groń SJ

Święto Świętej Rodziny;
Ewangelia: Łk 2, 22-40

Maryja wraz z Józefem przyniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić i ofiarować Go Bogu. Ona wiedziała, że to Dziecko należy do Boga i że szczyt Jego misji zbawczej nastąpi na Golgocie.

Panna roztropna - 21 XII 2014

19 gru 2014
ks. Stanisław Biel SJ

4. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Łk 1, 26-38

Centralnym punktem Zwiastowania jest dialog archanioła Gabriela z Maryją. Rozpoczyna się słowami pozdrowienia: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Maryja jest pełna łaski, jest w najwyższym stopniu zjednoczona z Bogiem.

Kto ty jesteś? - 14 XII 2014

08 gru 2014
ks. Artur Wenner SJ

3. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28

Człowiek w swoim wymiarze duchowym stawia sobie pytania, które przekraczają codzienne potrzeby bytowe. Pyta zatem o cel swego życia, o sens tego, co robi i co go spotyka.

Głos wołającego na pustyni - 7 XII 2014

04 gru 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Mt 1, 1-8

Jan Chrzciciel pojawia się na granicy Starego i Nowego Testamentu. Poprzedza przyjście Jezusa Chrystusa. Jego działalność jest ściśle związana z pustynią, gdzie mieszka i przemawia.

Ten Który Przychodzi - 30 XI 2014

25 lis 2014
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

1. Niedziela Adwentu;
Ewangelia: Mk 13, 33-37

Wymarłe cywilizacje są pasją nie tylko archeologów. Tysiące ludzi podróżuje po świecie, by zobaczyć pustynię Nazca, piramidy Majów, Machu Picchu Inków; a jeśli już zostają w fotelu, to z zaciekawieniem oglądają film Apocalypto Gibsona.

Sąd z uczynków miłości - 23 XI 2014

21 lis 2014
ks. Stanisław Groń SJ

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata;
Ewangelia: Mt 25, 31-46

Jezus chce żyć w sercach ludzi; i nikt nie jest wyłączony z Jego miłości, a każdy człowiek godny jest Jego miłosierdzia i uwagi. Służebna posługa świadczona ludziom jest zawsze posługą okazaną także Jemu samemu. Kiedy zwracamy się do ludzi w geście dobroci i miłosierdzia, to zawsze kierujemy to też i do Niego.

Duchowa przedsiębiorczość - 16 XI 2014

14 lis 2014
ks. Stanisław Biel SJ

33. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 25, 14-30

W przypowieści o talentach Jezus koryguje fałszywy obraz Boga oraz zaprasza do refleksji nad przedsiębiorczością i wykorzystywaniem czasu łaski. Bogaty człowiek, udając się w podróż, powierza swój majątek sługom, aby wykazali się inicjatywą, przedsiębiorczością i mądrze go zainwestowali.

Boskie zaślubiny - 9 XI 2014

05 lis 2014
ks. Artur Wenner SJ

32. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 25, 1-13

Życie religijne może kształtować się według różnych wzorców. Bardzo często odniesienie do Boga, wiara jest przez wielu przeżywana jako zbiór obowiązków do wypełnienia, prowadzenie porządnego życia poddanego Bożemu ładowi czy spełnianie w określonych momentach praktyk religijnych.

Czy jest inna droga? - 2 XI 2014

29 paź 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

31. Niedziela zwykła;
Ewangelia: J 11, 32-45

Dobrze jest, kiedy – czytając opis wskrzeszenia Łazarza – mamy świadomość relacji, jakie panowały między Łazarzem, Marią, Martą a Jezusem. Ewangelista podaje, że Jezus miłował te osoby. Wiemy również, że chętnie zatrzymywał się w ich domu, że łączyły ich więzi przyjaźni. Mając to przed oczami, łatwiej będzie nam przyjąć, zrozumieć sens śmierci i wskrzeszenia Łazarza i zarazem konieczność takiej drogi, jeśli chcemy ujrzeć chwałę Bożą.

Największe przykazanie - 26 X 2014

22 paź 2014
ks. Stanisław Groń SJ

30. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 22, 34-40

Bóg jest miłością i nakazuje nam miłować. Miłość i przykazanie miłości zaczyna się od Niego. Mamy miłować Jego, siebie, bliźnich i zawsze mieć ich w sercu.

Strony