Nadzieja Nowego Roku

23 sty 2014
Ojciec Jerzy
 

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Ps 126

To co najwartościowsze w nas, bo mające swe korzenie w Bogu, niekoniecznie musi imponować wielkością. To Boże ziarno w nas jest być może małe, takie jak ziarnko gorczycy, ale jest mocne. Dlatego, że jest Boże, potrafi zwyciężyć każde zło. Jego moc tkwi w miłości, a ta jest wszechmocna. Dlatego u progu Nowego Roku na niej opieramy naszą nadzieję, ufni, że ten przyszły będzie lepszy od tego, który dopiero co się skończył. Żyjemy nadzieją, że spełni się to, czego się spodziewamy. Tej nadziei nie upatrujemy w sobie, w swoich możliwościach, zdolnościach, pieniądzach, sile czy ludzkich układach, ale szukamy jej w Bogu. Przecież nasze ludzkie możliwości już tyle razy okazały się kruche i słabe, tyle rozczarowań, a może nawet nieszczęść już nam w życiu przysporzyły. Teraz więc naszą nadzieję chcemy oprzeć jedynie na Bogu, i dlatego „z wytrwałością oczekujemy” lepszej przyszłości.

Naszą nadzieję opieramy na świadomości tego, jak wiele otrzymaliśmy od Boga, z jak wielkich niebezpieczeństw nas już nieraz wyprowadził. Dziś razem z psalmistą chcemy wyznać: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas (Ps 126). Te wielkie rzeczy zwykle jednak mają skromne początki, choćby takie, jak to małe ziarnko gorczycy, w którym tkwi potencjał rozwoju i przemiany w wielkie i piękne drzewo. Dlatego potrafimy z wdzięcznością przyjąć i cieszyć się nawet małym dobrem. Ponadto wzrost Bożej miłości i płynących z niej dobrych owoców pozostaje niewidoczny dla oczu obserwatorów z zewnątrz. Dzisiejszy świat ani go nie dostrzega, ani nie ceni. Zajmuje się tylko tym, co widać, co można sprawdzić i przeliczyć. Prawdziwy wzrost dokonuje się w sercu człowieka, gdzie oko ludzkie nie sięga, ale gdzie Bóg widzi, jak rozwija się to dobro, jakie On na różny sposób tam wsiewa. Trzeba też pamiętać, że nadzieja na nasze większe dobro jest potrzebna nie tylko nam, ale i tym wszystkim, którzy przy nas mogą się schronić, jak ptaki pod koroną drzewa. Dobro budowane we współpracy z Bogiem nie jest tylko naszym skarbem, ale powinno też być darem dla innych.

 

Warto odwiedzić