Natrętna łaska - 20 X 2013

18 paź 2013
ks. Stanisław Biel SJ
 

29. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 18, 1-8

Bohaterami przypowieści Jezusa są dwie przeciwstawne postacie. Pierwszą jest sędzia. Człowiek ów jest praktycznym ateistą, nie liczy się z Bogiem ani przykazaniami. W konsekwencji nie liczy się z ludźmi. Jego bezbożność znajduje odbicie w życiu moralnym. Jest zimny, cyniczny i nieczuły wobec cierpienia, bólu i łez. Nie interesuje go sprawiedliwość ani cierpienie człowieka niesłusznie skrzywdzonego. Niesprawiedliwy sędzia odzwierciedla ludzką ciemną stronę życia.

Drugą postacią jest wdowa. W czasach Jezusa była skrajnym przykładem osoby uciśnionej. Uboga wdowa padła ofiarą podwójnego bezprawia: aroganckiej siły przeciwnika, który jest bogaty i może opłacić i przekupić sądy, oraz niewzruszonej obojętności sędziego. Kobieta na szczęście odkryła słaby punkt sędziego – egoizm, snobizm. I wykorzystała go, nieustannie nachodząc i naprzykrzając się mu. Obojętny sędzia staje po jej stronie, aby go więcej nie zadręczała. Ubogą wdowę można zidentyfikować symbolicznie z łaską Bożą.

Jeśli odnajdujemy siebie w niesprawiedliwym sędzi, doświadczamy, że Bóg jak uboga wdowa nieustannie nas „nachodzi i zadręcza”, prowokując do zmiany myślenia i życia; do nawrócenia. Czyni to poprzez nasze myśli, uczucia, pragnienia, wspomnienia, reakcje, a także przez głos sumienia, ludzi i wydarzenia. Nasze zbliżenie do Boga jest ostatecznie skutkiem nachodzenia Jego nieustannej łaski, cierpliwości i uporu w miłości. Jeżeli z kolei zidentyfikujemy się z ubogą wdową, odkryjemy, że naszą siłą i strategią wobec Boga może być jedynie słabość, upór i cierpliwość.

 Czy w moim postępowaniu kieruję się fundamentalnymi zasadami etycznymi i liczę się z potrzebami i prawami innych? Jakie cechy najbardziej cenię? Jakie „strategie życiowe” stosuję wobec Boga, bliźnich i siebie? Czym jest dla mnie łaska Boża i w jaki sposób objawia się jej skuteczność w moim życiu?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ

Warto odwiedzić