To nie utopia - 28 IV 2013

23 kwi 2013
ks. Stanisław Groń SJ
 

5. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 13, 31-35

Zbliżała się chwila rozstania Jezusa z uczniami. W wieczerniku Pan, umywając apostołom nogi, pokazał, jak ich miłuje. Zostawił im i nam wzór służebnej miłości, pragnąc, aby miłość zbudowała z nich wspólnotę. Wiedział, że razem będą mogli łatwiej przeżyć to, co wkrótce się stanie. Przykazanie miłości jest dlatego nowe, bo podaje nową miarę i wzór miłości: jak Ja was umiłowałem.

Etap obecności fizycznej Jezusa wśród ludzi dobiegał końca. Nadchodził czas powrotu do domu Ojca. Drogą dojścia do Boga i do człowieka odtąd będzie miłość, pojęta nie jako burza rozbudzonych uczuć, ale jako miłość ofiarna, kochająca, służebna... Ona przynosi dobro człowiekowi i chwałę Bogu.

Wzorcem takiej miłości nie jest miłość, jakiej człowiek uczy się od drugiego człowieka, ale ofiarna miłość Boga. Jezus swoim życiem i śmiercią daje nam wzór prawdziwej miłości i daje nowe przykazanie: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Świat, w którym żyjemy, mówi zupełnie co innego o miłości, a my jesteśmy wplątani w to nieporozumienie co do miłości, jej form i wyrazów. Dlatego tak trudno przenieść Jezusową miłość na codzienne relacje międzyludzkie. Jezus przyszedł nauczyć nas prawdziwej miłości, bo nie umiemy sobie radzić z tym zadaniem miłowania Boga i bliźnich, i nie potrafimy tak jak On żyć i kochać. Przykazanie miłości to nie utopia! Jezus chce nam pomóc, abyśmy tak nie myśleli. On wierzy, że Jego uczniowie są w stanie wypełniać to przykazanie, że potrafią kochać. On nam ufa. Jeśli miłość nie będzie celem, ideałem, do którego zmierzamy, to przestaniemy być uczniami Jezusa i zaprzeczymy samym sobie.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Warto odwiedzić