Modlitwa

 

Spojrzenie - 17 III 2013

14 mar 2013
ks. Stanisław Biel SJ

5. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: J 8, 1-11

Na kilka dni przed śmiercią Jezus musi ponownie zmierzyć się z ludzką obłudą i hipokryzją. Faryzeusze przyprowadzili do Niego grzeszną kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, za które w Starym Testamencie groziła kara śmierci; ta wprawdzie nie była od dawna stosowana, ale oto nadarzała się doskonała okazja, żeby zdyskredytować Mistrza.

Modlitwa w intencji Conclave

13 mar 2013
Redakcja

Loving Father, your Son, Jesus, taught us to pray
and called us to be your Apostles of Prayer.

Powrót do Ojca - 10 III 2013

04 mar 2013
ks. Artur Wenner SJ

4. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk, 15 1-3. 11-32

Wielki Post to czas, w którym rozbrzmiewa wezwanie Boga skierowane do każdego z nas do powrotu, do nawrócenia. Spowiedź odprawiona w tym czasie ma być znakiem tego nawrócenia i jego pieczęcią. Problem w tym, że nieraz bywa ona tylko rytuałem, przyzwyczajeniem, pośpieszną praktyką w nawale innych, ważnych zajęć przedświątecznych albo plastrem na nasze sumienie, aby przynieść chwilową ulgę. Taka praktyka niewiele zmienia w naszym życiu.

Jeśli się nie nawrócicie... - 3 III 2013

27 lut 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

3. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk 13, 1-9

Fragment Ewangelii przedstawia dwa wydarzenia: zabójstwo i wypadek. Jezus, przywołując je, chce dać klucz do odczytania tego, co wokół nas się dzieje. Zło obecne w człowieku czy też w wydarzeniach w tajemniczy sposób łączy się z grzechem. Nie wymyka się to jednak z ręki Boga, ale staje się od tego momentu miejscem zbawienia. Dzisiaj uważa się, że cierpienie jako takie jest złem. Myślimy o ubogich, dzieciach doświadczających przemocy...

Droga krzyżowa

19 lut 2013
ks. Jakub Kołacz SJ

Rozważając drogę krzyżową Pana naszego Jezusa Chrystusa, całym sercem bądźmy przy Nim. Niech wszystkie nasze myśli, uczucia, a przede wszystkim decyzje będą przy Panu, który za nas cierpiał rany i wciąż je cierpi, w każdym człowieku i w całej ludzkości, w swoim Mistycznym Ciele – świętym Kościele. Uwielbiajmy Boga Ojca i dziękujmy za Jego miłość, jaką nam objawił w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, w Jego ukrzyżowanym Człowieczeństwie.

Światło Taboru - 24 II 2013

19 lut 2013
ks. Stanisław Groń SJ

2. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk 9, 28-36

Na górze Tabor Jezus nie zagwarantował długiego pobytu wybranym apostołom: Piotrowi, Janowi i Jakubowi; mimo że zaprowadził ich w miejsce, gdzie nie odczuwali ciężaru życia, to jednak chwila ta szybko minęła. Zeszli z góry, a Jezus wezwał ich do czuwania z Nim w czasie Jego udręki i panowania księcia ciemności.

Słowa śmierci i życia

11 lut 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Słowa są znakami, które po części wyrażają, a po części zakrywają nasze wnętrze. Słowami jedynie sygnalizujemy to, co w nas jest. Nieraz też fałszujemy. Niekiedy mogą znaczyć coś określonego, ale wyrażać całkiem coś innego. To samo słowo, np. Jezus, oznacza konkretną Osobę, ale można wyrazić w nim miłość albo drwinę, wymówić ze czcią albo jako jedno z przekleństw.

Pokarm dla wiary

11 lut 2013
ks. Jan Konior SJ

Ewangelia św. Jana trzykrotnie przypomina, że Bóg daje nam pokarm. Tym pokarmem są: Słowo Boże, Eucharystia i wola Ojca. Dobry Pasterz nam je daje i prowadzi nas na pastwiska (por. J, 10, 9) do źródeł „Wody Żywej”. Diabeł za wszelką cenę chce z nas uczynić istoty słabe duchowo: mizerne, anemiczne, bezwolne, nie w pełni rozwinięte.

Pokusy pustyni - 17 II 2013

11 lut 2013
ks. Stanisław Biel SJ

1. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk 4, 1-13

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu Kościół zaprasza nas na „czterdziestodniowe rekolekcje” na pustyni, w milczeniu i samotności wraz z Jezusem. W czasie tych „rekolekcji” Jezus doświadcza pokus, które zmierzają do przedwczesnego objawienia potęgi mesjańskiej.

Spotkanie - 10 II 2013

10 lut 2013
ks. Artur Wenner SJ

5. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 5, 1-11

Pan Jezus po rozpoczęciu działalności publicznej gromadzi wokół siebie uczniów. Co jednak przekonało tych prostych i twardo stąpających po ziemi ludzi do tego, że zdecydowali się zostawić wszystko i pójść za Nim?

Strony