Modlitwa

 

Pokusy pustyni - 17 II 2013

11 lut 2013
ks. Stanisław Biel SJ

1. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk 4, 1-13

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu Kościół zaprasza nas na „czterdziestodniowe rekolekcje” na pustyni, w milczeniu i samotności wraz z Jezusem. W czasie tych „rekolekcji” Jezus doświadcza pokus, które zmierzają do przedwczesnego objawienia potęgi mesjańskiej.

Spotkanie - 10 II 2013

10 lut 2013
ks. Artur Wenner SJ

5. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 5, 1-11

Pan Jezus po rozpoczęciu działalności publicznej gromadzi wokół siebie uczniów. Co jednak przekonało tych prostych i twardo stąpających po ziemi ludzi do tego, że zdecydowali się zostawić wszystko i pójść za Nim?

Niegodni Ziemi Obiecanej

02 lut 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło i powiedziałem: „Są ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają”. Przeto przysiągłem w gniewie, że nie wejdą do mojej krainy spoczynku. (Ps 95, 10-11)

Obecne tu i teraz - 3 II 2013

31 sty 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

4. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 4, 21-30

Czytając Ewangelię o nauczaniu Jezusa w synagodze, możemy zastanawiać się, co spowodowało tak gwałtowną zmianę w słuchaczach. Przeszli oni od postawy fascynacji i zasłuchania do chęci i działań zmierzających do zabicia Nauczyciela.

Świadkowie Słowa - 27 I 2013

25 sty 2013
ks. Marcin Gałka SJ

3. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Ewangelista Łukasz w dzisiejszej Ewangelii zwraca się do Teofila – jak i do nas – abyśmy się stali aktywnymi współświadkami żywego i skutecznego Słowa, które nie tylko przyjmuje się na zasadzie „zasłyszenia”, ale trzeba wprowadzać je w czyn (Jk 1, 22-25).

Smak dobrego wina - 20 I 2013

19 sty 2013
ks. Stanisław Biel SJ

2. Niedziela zwykła
Ewangelia: J 2, 1-12

Na weselu w Kanie Galilejskiej jest Maryja z Jezusem, są Jego uczniowie. Jest ludzka radość i jest smutek wynikający z niezręcznej sytuacji – braku wina. W Kanie jest też pierwszy znak – cud Jezusa, niejako wymuszony przez Maryję. Typowy obraz naszego życia. Nasza Kana to codzienne drobne przyjemności, radości, wesela, ale również trud, braki, smutek, cierpienie. W naszej Kanie jest Jezus i Maryja.

Ziarno chrztu - 13 I 2013

11 sty 2013
ks. Artur Wenner SJ

Niedziela Chrztu Pańskiego
Ewangelia: Łk 3, 15-16. 21-22

W Dziejach Apostolskich można znaleźć opis nawrócenia dworzanina etiopskiego, który pod wpływem rozmowy z Filipem decyduje się od razu przyjąć chrzest (Dz 8, 25-40). Taka kolejność w pierwszych wiekach chrześcijaństwa była naturalna.

Życie i śmierć

04 sty 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście... Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi… (Pwt 30, 15. 19-20)

Ateizm

04 sty 2013
ks. Jerzy Sermak SJ

W powojennym czasie wojującego ateizmu kościoły były pełne, a dzisiaj, kiedy wydaje się, że nikt w wierze nie przeszkadza, pustoszeją. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych. Czym taką postawę można tłumaczyć? - Józef.

Być nomadem wiary - 6 I 2013

03 sty 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

Niedziela Objawienia Pańskiego
Ewangelia: Mt 2, 1-12

Mędrcy, obserwując świat, dostrzegli znak (gwiazdę) i wyruszyli w drogę. Nie był to żaden spektakularny znak, bo gdyby takim był, to byłby zauważony przez wielu. Był to raczej dyskretny znak, który spotkał się z ich odpowiedzią.

Strony