Modlitwa

 

Słowo Życia - kwiecień 2009

01 kwi 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

5 kwietnia 2009 - NIEDZIELA PALMOWA
Jezus - Sługą cierpiącym i Panem

Procesja
Jezus przyszedł po to, by wszystko, co zniszczyła pycha i nieposłuszeństwo szatana i Adama, naprawić pokorą, posłuszeństwem i uległością Ojcu - aż do wydania samego siebie na śmierć. Jest ubogi i pokorny. Jego tryumfalny wjazd do Jerozolimy - wśród okrzyków "Hosanna!" - tego nie zmienia, bo przecież wjechał On do tego miasta na osiołku, a nie na koniu czy rydwanie, a tłumy krzyczące: "Hosanna!", czyli: "Zbaw nas!", szybko zamienią ten okrzyk na: "Ukrzyżuj!".

Słowo Życia - marzec 2009

01 mar 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

1 marca 2009 - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Miłosierdzie Boga trwa na wieki

I czytanie (Rdz 9, 8-15): Grzech, popełniony u początku dziejów, opanował ludzkość - nad światem zawisł wyrok Boży. Potop mógł oznaczać koniec życia na ziemi. Ale o losach ludzkości decyduje miłosierdzie Boga i Jego miłość, która trwa na wieki. Potop kończy się przymierzem, które Bóg zawiera z ziemią, człowiekiem i wszystkimi istotami żywymi - na wieczne czasy. To zapowiedź nowego etapu historii zbawienia. Na jej spełnienie ludzkość czekała bardzo długo.

Słowo Życia - luty 2009

01 lut 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

1 lutego 2009 - IV NIEDZIELA ZWYKŁA
"Będziesz słuchał proroka, którego wzbudzę pośród braci twoich"

I czytanie (Pwt 18, 15-20): Gdy Bóg sam przemawia pośród wielkiego ognia, lud drży ze strachu i prosi:Niech już więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego. Bóg przyznaje mu rację i obiecuje, że wzbudzi proroka podobnego do Mojżesza. Przez niego będę mówił. W jego usta włożę moje słowa.

Słowo Życia - styczeń 2009

01 sty 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

1 stycznia 2009 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Rozpromienione oblicze Pana

I czytanie (Lb 6, 22-27): Jest to formuła uroczystego błogosławieństwa synów Izraela. Ludzkie błogosławieństwo to tylko wzywanie Bożej pomocy, wyrażone słowem życzenie, prośba. U zarania stworzenia Bóg błogosławił ludziom i zwierzętom. Jego błogosławieństwo to nie tylko słowa; daje ono życie, płodność ziemi, harmonię w przyrodzie i pokój między ludźmi. Bóg rozpromieni swe oblicze nad tobą, czyli otacza cię życzliwą opieką, tworzysz z Nim trwałą wspólnotę - w życiu doczesnym i wiecznym. Jezus Chrystus, którego Bóg obiecał i dał światu, jest równocześnie Słowem i Darem! A błogosławieństwa i dobra, które przyniósł, są przeznaczone nie tylko dla synów Izraela, ale i dla narodów, rozsianych po wszystkich krańcach ziemi. Rozpromienione oblicze Pana, łaska, pokój - to dary, które Bóg ofiarowuje nam w Synu zrodzonym z Niewiasty.

Słowo Życia - grudzień 2008

01 gru 2008
ks. Tadeusz Loska SJ

7 grudnia 2008 - II NIEDZIELA ADWENTU
"Oto wasz Bóg! Oto Pan przychodzi z mocą"

I czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11): Naród przebywa w niewoli. Bóg zapowiada, że sam poprowadzi go do ojczyzny, jak kiedyś wyprowadził go z Egiptu. A zatem Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana - bo oto przychodzi z mocą. Te słowa Kościół odnosi do pierwszego i drugiego przyjścia Chrystusa Pana na świat.

Jezus i ja - grudzień 2008

01 gru 2008
Lucjan Miozga

Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom,
o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie,
da to, co dobre, tym, którzy Go proszą?

Słowo Życia - listopad 2008

01 lis 2008
ks. Tadeusz Loska SJ

1 listopada 2008 - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty

 

Ewangelia (Mt 5, 1-12a): Rzesza świętych w niebie, którym dziś oddajemy hołd, to ci, którzy upodobnili się do Jezusa. Chcesz być z nimi w niebie? Zachowuj Boże przykazania. Pragniesz już tu, na ziemi, być świętym? ŻyjBłogosławieństwami, które Jezus ogłosił na Górze, wpatrując się w przykład Jego życia. Był On ubogi w duchu, cichy, czystego serca, pragnął sprawiedliwości, był miłosierny, wprowadzał pokój i był prześladowany. Ci, którzy Go naśladują, nie tylko mają zapewnione zbawienie, ale już tutaj są szczęśliwi, czyli błogosławieni.

Słowo Życia - październik 2008

01 paź 2008
ks. Tadeusz Loska SJ

5 października 2008 - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Pieśń o winnicy

I czytanie (Iz 5, 1-7): Rozpoczyna się jak pieśń miłosna: Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku.Izajasz opiewa w niej nieszczęśliwą miłość swego przyjaciela, który z całym oddaniem i miłością dbał o ukochaną winnicę. Spotykała go za to niewierność i niewdzięczność. Początkowo prorok mówi w obrazach i symbolach. Dopiero na końcu przerażonemu słuchaczowi wyjaśnia: Przyjacielem jest Bóg Izraela; winnicą, niewierną oblubienicą jest naród izraelski. Przez stulecia Bóg z miłością pielęgnował swoją winnicę. Bóg oczekiwał sprawiedliwości - a oto rozlew krwi; spodziewał się prawowierności - a oto krzyk grozy! Bóg czuje się osobiście dotknięty krzywdą wyrządzaną drugiemu człowiekowi i nierównościami społecznymi.

Słowo Życia - wrzesień 2008

01 wrz 2008
ks. Tadeusz Loska SJ

7 września 2008 - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
"Upomnij brata swego"

I czytanie (Ez 33, 7-9): Naród często nie słuchał swego Boga, dlatego dostał się do niewoli. Ocalałą "Resztę" Bóg upomina przez Ezechiela. Ale ostrzega też samego proroka: jeśliby uchylał się od obowiązku napominania, ściągnie na siebie odpowiedzialność za zgubę narodu. Jeśli wypełni obowiązek napominania, ocali swe życie.

Słowo Życia - sierpień 2008

01 sie 2008
ks. Tadeusz Loska SJ

3 sierpnia 2008 - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Żyć blisko Boga

I czytanie (Iz 55, 1-3): Naród jest w niewoli babilońskiej i cierpi głód - pragnie nie tyle chleba, ile bliskości Boga Żywego i Jego słowa. Tymczasem kult bożków pogańskich pogłębia w nim pustkę i zagubienie. Bóg, żywy i prawdziwy, obiecuje zaspokoić ten jego głód. Jego obietnice można streścić w trzech określeniach: bliskość Boga, słowo i chleb: przyjdźcie do Mnie i żyjcie w mojej bliskości; nakłońcie wasze ucho na moje słowa; kupujcie i spożywajcie - bez pieniędzy i bez płacenia.

Strony