Modlitwa na XXXI Światowe Dni Młodzieży Kraków, 26-31 Lipiec 2016

22 lip 2016
Redakcja
 

Boże, Ojcze miłosierny, który

objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu

Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas

w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie

zawierzamy dzisiaj losy świata i każdego

człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie

ludzi młodych ze wszystkich narodów,

ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie

po zawiłych ścieżkach współczesnego

świata i daj im łaskę owocnego przeżycia

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

Ojcze Niebieski, uczyń nas świadkami

Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę

wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym, przebaczenie winnym

i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej

miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się

ogniem przemieniającym ludzkie serca

i odnawiającym oblicze ziemi.

 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się

za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

 

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić