Duchowość AM

 

Lekcja Nazaretu

04 wrz 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

W lepszym zrozumieniu objawień Matki Bożej z Fatimy może nam pomóc powrót do rozważań nad ukrytym życiem Pana Jezusa w Nazarecie pod opieką Maryi i św. Józefa.

Moc wiary

13 sie 2017
Ojciec Jerzy

Żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domuMt 9, 6

Owoce objawień Matki Bożej z Fatimy w życiu św. Jana Pawła II

24 lip 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

Od początku lat 80. XX w. coraz bardziej dawał się we znaki kryzys gospodarczy ZSRR oraz państw należących do bloku komunistycznego, a co za tym idzie, malał także ich potencjał militarny.

Jan Paweł II i Matka Boża z Fatimy

29 cze 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

Karol Wojtyła doświadczał opieki Maryi już od najmłodszych lat. Urodził się w Wadowicach w domu przylegającym do kościoła parafialnego pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Tajemnicza wizja

07 Maj 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

Trzecia tajemnica z Fatimy odsłania przed nami kolejne obrazy do medytacji. Dzieci zobaczyły podczas wizji Anioła z ognistym mieczem stojącego po lewej stronie Matki Bożej. Obraz ten nawiązuje do Apokalipsy, przedstawiając groźbę sądu nad światem.

Tajemnice Fatimy

22 kwi 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

Wielką pomocą w poznaniu i duchowym zrozumieniu objawień Matki Bożej w Fatimie, trwających od 13 maja do 13 października 1917 r., jest dokument opracowany przez kard. Józefa Ratzingera, ówczesnego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Bożym ludem jesteśmy

22 kwi 2017
Ojciec Jerzy

Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
J 11, 51-52

Zapomniane pojęcie

09 kwi 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Dlaczego wyrażenie „wynagrodzenie” zostało prawie wyparte ze słownictwa dzisiejszych wierzących? Jak często bywa, odrzucamy w praktyce coś, czego dokładnie nie rozumiemy, a zamiast tego narzucają nam się inne banalne i pozbawione znaczenia obrazy i koncepcje, które to zrozumienie zaciemniają.

Maryja pod krzyżem Jezusa

04 kwi 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

W okresie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni, by zatrzymać się pod krzyżem z Maryją, Matką Bolesną. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 25-27).

Najlepszy Przewodnik

11 mar 2017
św. Klemens Aleksandryjski

Wypada, abyśmy odpłacili się miłością Temu, który z miłością wiedzie nas ku lepszemu życiu, byśmy żyli wedle nakazów Jego woli nie tylko wypełniając Jego nakazy i unikając tego, co zakazuje, ale także uciekając od jednych przykładów, wypełniając natomiast jak najdokładniej inne dla upodobnienia się do dzieła Zbawiciela, by spełniły się słowa: Na obraz i podobieństwo (Rdz 1, 26).

Strony