Duchowość AM

 

Na czym polega powołanie świeckich i jak je rozwijać?

14 lip 2023
ks. Adam Schulz SJ

Papież Franciszek w liście do kardynała Marca Ouelleta, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, napisał: Jedną z największych deformacji Kościoła jest dzisiaj klerykalizm…

Ruchy i grupy kościelne niosą światło Chrystusa

04 Maj 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Chciałbym podziękować wszystkim członkom ruchów, stowarzyszeń, wspólnot i związków kościelnych. Jesteście darem i skarbem dla Kościoła! (…). Nieście zawsze moc Ewangelii! Nie lękajcie się! Zachowujcie zawsze radość i pasję do budowania komunii w Kościele! Niech z wami będzie zawsze Zmartwychwstały Pan i niech was chroni Matka Boża!
papież Franciszek
, Watykan, 25 maja 2013

Wiara Maryi podstawą nadziei chrześcijan

27 mar 2023
Benedykt XVI

Chaîre kecharitomene, ho Kyrios meta sou -Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1, 28). Tymi właśnie słowami, przekazywanymi nam przez Ewangelistę Łukasza archanioł Gabriel zwraca się do Maryi.

Jak zgłębiać dzisiaj tajemnicę Kościoła?

12 lut 2023
ks. Marek Wójtowicz SJ

Święty papież Paweł VI po zakończeniu II Soboru Watykańskiego często przypominał wiernym, że nie można oddzielać miłości do Chrystusa od umiłowania Kościoła:

Po co człowiekowi rozum?

12 wrz 2022
ks. Robert Janusz SJ

Wielu osobom wydaje się, że nauka, wysiłek rozumowania i metodycznego badania przyrody (Kosmosu) jest człowiekowi niepotrzebny: Czyż nie wystarczy korzystać z zasobów Ziemi, uprawiać grządkę i chodzić pobożnie do kościoła? Czy nie można żyć tak miło, jak było w raju? Adam nie chodził przecież do szkoły… A i w Niebie nie będzie się trzeba męczyć rozumieniem, bo tak będzie, jak ma być…

Królewska droga krzyża świętego

04 wrz 2022
Tomasz à Kempis

Wielu przykra wydaje się ta mowa: Zaprzyj się samego siebie, weź krzyż twój i idź za Jezusem. O wiele przykrzej jednak będzie usłyszeć to ostateczne słowo: Odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny (Mt 25, 41).

Cierpliwe Serce Jezusa

24 sie 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Kościół naśladując postawę swego Pana, głosi Jego miłosierdzie całemu światu. Świadczy o tym nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka.

Kontemplacja ukrzyżowanego Jezusa

06 mar 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Bóg sam bierze na siebie los zniszczonej miłości, On wchodzi w miejsce grzesznika (...) Męka Jezusa stanowi dramat Boskiego Serca: „Moje serce zwraca się przeciwko mnie, rozpala się bardzo moje współczucie” (Oz 11, 8).

Świętość drogą odnowy Kościoła

06 lut 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Po zakończeniu wielkiego Jubileuszu roku 2000 św. Jan Paweł II wskazał, że najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest osobista przyjaźń z Panem Jezusem i dążenie do świętości.

Duszpasterski program Kościoła w Polsce

31 sty 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Posłani w pokoju Chrystusa - tak brzmi hasło roku duszpasterskiego 2021-2022, rozpoczętego w Adwencie ubiegłego roku. Wpisuje się on w trzyletni program Kościoła w Polsce 2019-2022 pt. Eucharystia daje życie i jest skupiony na Eucharystii.

Strony