AM o sobie

 

Wezwani do wdzięczności

28 lis 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia przypomnieliśmy sobie, że najcenniejszym z udzielonych nam darów jest sam Bóg, który daje się człowiekowi. On nadaje sens naszemu życiu, jest źródłem naszego istnienia: Chwałą Boga człowiek żywy, a życiem człowieka jest oglądanie Boga (św. Ireneusz). Dlatego w naszym sercu rodzi się pragnienie wyrażone w Psalmie: Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość sięga niebios, a wierność Twoja po chmury! (57, 11).

Wrażliwość dobrego Samarytanina

19 paź 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Święty Łukasz w swojej Ewangelii (10, 30-37) ukazuje nam smutny obraz zatwardziałości ludzkiego serca. Kapłan i lewita przechodzą obojętnie obok poszkodowanego, nie udzielając mu pomocy.

Wdzięczni za dar życia

08 paź 2016
ks. Marek Wójtowicz

Zostaliśmy bardzo obdarowani przez Boga w całym naszym życiu. Gdy przeżywamy je w duchu wdzięczności, doświadczamy wewnętrznej wolności, a nasze serca zaczynają się otwierać na innych ludzi.

Bądź zawsze Bożym

01 paź 2016
św. Ojciec Pio

Staraj się zawsze, w każdej chwili należeć do Boga, w  tym śmiertelnym życiu, służyć Mu wiernie i wytrwale wśród wszystkich prób, jakim cię zechce poddać Jego dobroć. Służ Mu tak i nieś krzyż z radością, a w życiu wiecznym będziesz Mu składał uwielbienie wraz z całym niebieskim dworem.

Świadkowie miłosierdzia w Kościele

27 sie 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Świadkami Bożego miłosierdzia w Kościele są przede wszystkim święci i błogosławieni. W jednej ze swoich homilii do Listu do Rzymian św. Jan Chryzostom przypomina, że Chrystus nakazuje miłosierdzie. Święty Augustyn w Wyznaniach napisał: Miłosierdzie Twoje nie porzuciło naszej nędzy; Ty jesteś miłosierny – we mnie zaś wszystko woła o miłosierdzie.

Zatwardziałość serca

25 lip 2016
ks. Stanisław Groń SJ

Pismo Święte mówi o sercu ponad tysiąc razy. W natchnionych tekstach przeczytać możemy także o zatwardziałości ludzkiego serca i o sercu opornym. O zamknięciu się na działanie łaski Boga i o buncie człowieka.

Odpust w Jubileuszu Miłosierdzia

25 lip 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Ważnym znakiem trwającego w Kościele Jubileuszu Miłosierdzia jest odpust. Od tego, w jakiej mierze będziemy z niego korzystać, zależy duchowy owoc tego czasu Bożego zmiłowania. Dzięki odpustowi możemy otrzymać wiele łask z bogatego skarbca Kościoła.

Program świętości

24 lip 2016
ks. Louis Evely SJ

Któż nie chciałby zostać świętym i posiąść Królestwa Bożego? Lecz wejście do niego zarezerwowane jest dla błogosławionych. Którzy nimi są – mówi Pan Jezus w Kazaniu na Górze.

Potrzeba miłosierdzia

17 cze 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było bliskie i drogie ojcu świętemu Janowi Pawłowi II. Zabrał je z sobą na Stolicę Piotrową, ale rys miłosierdzia widoczny był w całym jego życiu, także w latach młodzieńczych, kapłańskich, w twórczości artystycznej i w posłudze pasterza archidiecezji krakowskiej.

Dostępni dla Boga i ludzi, czyli błogosławieni ubodzy

31 Maj 2016
ks. Louis Evely SJ

Ważnym usposobieniem do słuchania słowa Bożego jest ubóstwo. Należy unikać wytworzenia sobie na jego temat uproszczonej idei, jakoby polegało ono na ubóstwie materialnym. Podobnie fałszywe byłoby sprowadzenie go do wymiaru czysto duchowego.

Strony