AM w Makowie Podhalańskim

02 paź 2011
animatorka Anna
 

Nasza wspólnota apostolska zrodziła się z potrzeby serca, dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu. Od wielu lat jeździmy na czuwania nocne do bazyliki Serca Jezusa w Krakowie. Jan Paweł II pragnął, by w Łagiewnikach była wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Tak się też stało. Po jego odejściu do Domu Ojca w święto Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się wieczysta adoracja. Wtedy w naszych sercach zrodziła się myśl, by także w Łagiewnikach adorować Pana Jezusa i w ten sposób realizować testament naszego ukochanego Papieża.

Z tej grupy adorującej wyłoniło się kilka osób, które poczuły powołanie do AM. Cieszymy się, że możemy trwać przy Sercu Jezusa i wypraszać łaski dla nas i całego świata. Potrzeba adorowania Boga, który zechciał pozostać pośród nas sprawia, że jesteśmy na nocnych czuwaniach w bazylice Serca Jezusa w Krakowie, w Łagiewnikach oraz w każdy czwartek w naszej parafii w Makowie Podhalańskim.

Adoracja w naszej parafii rozpoczyna się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, potem jest godzina cichej adoracji. Następnie odmawiamy Różaniec i znów adorujemy w ciszy do Mszy św. sprawowanej o godz. 17.00 w kaplicy bł. Jana Pawła II – w intencji powołań kapłańskich. Kończymy ucałowaniem relikwii bł. Jana Pawła II.

Obecnie w naszej parafii przygotowywana jest kaplica do całodziennej adoracji.

Mamy w pamięci słowa Jan Pawła II: Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończonej miłości Jego Serca. Mówił też: Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach, to przede wszystkim „sztuką modlitwy”; jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości?

My odczuwamy, że nie ma nic piękniejszego i wartościowszego niż trwać przy Sercu Jezusa. Jesteśmy szczęśliwi, stanowi to sens naszego życia. Adorujemy Pana Jezusa w ciszy, ale nocą modlimy się wspólnie. Przede wszystkim otaczamy modlitwą kapłanów. Wypraszamy miłosierdzie i nawrócenie dla nas, naszych rodzin i całego świata. Odmawiamy Różaniec wynagradzający i polecamy Panu Jezusowi dusze konających i w czyśćcu cierpiące.

Dziękujemy Panu Jezusowi za tę wielką łaskę adoracji, bo On jest dla nas źródłem miłości, z którego możemy czerpać siłę i moc. To przy Nim zrodziło się pragnienie serc, z którego powstało Ognisko Apostolstwa Modlitwy. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, dziękujemy Ci za powstanie Ogniska Apostolstwa Modlitwy w Makowie Podhalańskim.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
Papież Franciszek
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić