Listy z Syberii - Usole

30 sie 2011
wdzięczne Siostry Karmelitanki z Usola
 

U nas w Usolu ciągle kontynuujemy prace budowlane. W tym roku pragniemy wybudować schody i zrobić wejście do kaplicy, klasztoru, części gościnnej i części klauzurowej. Jest to spore przedsięwzięcie, gdyż ze względu na zimowe mrozy i wiatry trzeba wybudować również werandy, a przynajmniej wiatrołapy. Być może nie uda się wszystkiego zrobić do zimy, ale jesteśmy pełne nadziei, że to, co najistotniejsze na ten rok, zdążymy.

Z radością przyjęłyśmy wieść, że kolejna nasza siostra otrzymała stały pobyt. Aktualnie jest nas sześć sióstr i mamy dość ustabilizowaną sytuację. To daje dużo pokoju i otwiera perspektywy na przyszłość. Tak jak pisałyśmy w poprzednim liście, nasz dom modlitwy ma służyć i już służy jako miejsce na indywidualne rekolekcje lub dni skupienia dla

tych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i więź z Bogiem. (...)

W tym roku pragniemy dzielić z wami także wielką majową radość wypływającą z faktu beatyfikacji naszego papieża Jana Pawła II. Żyjąc wśród nas, wypraszał światu pokój, narodom wolność, nawoływał do czystości serc, do przebaczenia i wzajemnej miłości, do ekumenizmu i troski o dobro każdego człowieka.

Wierzymy, że tym bardziej oręduje i będzie orędował w tych intencjach w Niebie. Módlmy się, by Jego nauka przynosiła wciąż nowe owoce. Módlmy się, byśmy i my byli zawsze znakiem pokoju, miłości i dobra.

 

Warto odwiedzić