Z życia AM

 

XX Dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy

29 paź 2017
Brygida Gucwa

Pod hasłem Idźcie i głoście 17 czerwca 2017 r. w sanktuarium św. Jacka w Legnicy obchodzony był XX Dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy. Do udziału w dniu skupienia zostali zaproszeni też członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Modlitwa o święte powołania kapłańskie i zakonne

21 paź 2017
Benedykt XVI

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Wynagradzanie w praktyce

22 sie 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Jak powinno w praktyce wyglądać wynagradzanie Najświętszemu Sercu Jezusa? Najpierw zauważmy, że czynimy to z miłości.

Sprawiedliwość jeszcze doskonalsza

13 sie 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 5, 20

Pozostaje nam wynagrodzenie

29 cze 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

„Wynagrodzić” oznacza naprawić lub oddać to, co wcześniej zostało niesłusznie zabrane. W tym znaczeniu jest to niezbywalny aspekt ludzkiej sprawiedliwości, która wymaga, by oddać to, co zostało zabrane i tym sposobem przywrócić naruszony ład.

Sprawiedliwość to sam Chrystus

13 cze 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Niesprawiedliwość ludzi, która jest pogwałceniem prawa Bożego, czyli grzechem, wylała się na samego Chrystusa: Bóg został odrzucony, zabity, lecz sprawiedliwość Boża ujawniła się, przychodząc na świat, by przyjąć to wszystko, by zgodzić się na to i wygasić to we własnych ramionach.

Ogólnoświatowa Sieć Modlitewna

26 Maj 2017
ks. Frédéric Fornos SJ

Jako indywidualiści ulegamy często pokusie znieczulenia na ludzką biedę wokół nas. Nie robią na nas wrażenia wstrząsające wiadomości i obrazy przedstawiające ludzkie cierpienia, zwłaszcza że czujemy się bezradni, ponieważ nie możemy udzielić pomocy.

Wychowywani do wolności

22 kwi 2017
ks. Jerzy Sermak SJ

Czytamy w Biblii, że Bóg nas traktuje tak, jak swoje dzieci. Mamy być Jego naśladowcami. Wobec tego jak naśladować Boga w procesie wychowawczym swoich dzieci? Anna

Jezus naszą sprawiedliwością

22 kwi 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

W Piśmie Świętym sprawiedliwość jest zgodnością z prawem Bożym. Elżbieta i Zachariasz w Ewangelii św. Łukasza są nazwani sprawiedliwymi, podobnie jak u św. Mateusza Józef, mąż Najświętszej Maryi.

Ćwiczenie się w wolności

22 kwi 2017
ks. Robert Grzywacz SJ

Czym jest wewnętrzna wolność? W duchowości o inspiracjach związanych z postacią św. Ignacego Loyoli mówi się o niej jako o takim uczuciowym oderwaniu, dystansie do osobistych skłonności i upodobań, iż ten, kto się nim cechuje, gotów jest wybrać którąkolwiek z przeciwnych opcji: bogactwo albo ubóstwo, zdrowie lub chorobę, długie lub krótkie życie itp. – w zależności od tego tylko, co byłoby milsze Bogu.

Strony