AM w czynie

 

Pozostaje nam wynagrodzenie

29 cze 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

„Wynagrodzić” oznacza naprawić lub oddać to, co wcześniej zostało niesłusznie zabrane. W tym znaczeniu jest to niezbywalny aspekt ludzkiej sprawiedliwości, która wymaga, by oddać to, co zostało zabrane i tym sposobem przywrócić naruszony ład.

Sprawiedliwość to sam Chrystus

13 cze 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Niesprawiedliwość ludzi, która jest pogwałceniem prawa Bożego, czyli grzechem, wylała się na samego Chrystusa: Bóg został odrzucony, zabity, lecz sprawiedliwość Boża ujawniła się, przychodząc na świat, by przyjąć to wszystko, by zgodzić się na to i wygasić to we własnych ramionach.

Ogólnoświatowa Sieć Modlitewna

26 Maj 2017
ks. Frédéric Fornos SJ

Jako indywidualiści ulegamy często pokusie znieczulenia na ludzką biedę wokół nas. Nie robią na nas wrażenia wstrząsające wiadomości i obrazy przedstawiające ludzkie cierpienia, zwłaszcza że czujemy się bezradni, ponieważ nie możemy udzielić pomocy.

Wychowywani do wolności

22 kwi 2017
ks. Jerzy Sermak SJ

Czytamy w Biblii, że Bóg nas traktuje tak, jak swoje dzieci. Mamy być Jego naśladowcami. Wobec tego jak naśladować Boga w procesie wychowawczym swoich dzieci? Anna

Jezus naszą sprawiedliwością

22 kwi 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

W Piśmie Świętym sprawiedliwość jest zgodnością z prawem Bożym. Elżbieta i Zachariasz w Ewangelii św. Łukasza są nazwani sprawiedliwymi, podobnie jak u św. Mateusza Józef, mąż Najświętszej Maryi.

Ćwiczenie się w wolności

22 kwi 2017
ks. Robert Grzywacz SJ

Czym jest wewnętrzna wolność? W duchowości o inspiracjach związanych z postacią św. Ignacego Loyoli mówi się o niej jako o takim uczuciowym oderwaniu, dystansie do osobistych skłonności i upodobań, iż ten, kto się nim cechuje, gotów jest wybrać którąkolwiek z przeciwnych opcji: bogactwo albo ubóstwo, zdrowie lub chorobę, długie lub krótkie życie itp. – w zależności od tego tylko, co byłoby milsze Bogu.

Wynagrodzenie

11 mar 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

W nadchodzących miesiącach, w ramach pogłębienia duchowości Serca Bożego na łamach naszego miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego” spróbujemy się zmierzyć z tematem, który już naznaczył, i nadal może użytecznie naznaczać duchowość Serca Bożego na całej drodze jej rozwoju, tj. z wynagradzaniem.

Przesłanie do modlitwy

11 lut 2017
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Podczas jednego z naszych modlitewnych spotkań w tym miesiącu zapoznajmy się z fragmentami papieskiej homilii, wygłoszonej w Watykanie 16 X 2016 r., podczas kanonizacji siedmiu świętych.

Myśli o modlitwie

28 gru 2016
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy. Centralną sprawą dla chrześcijan jest modlitwa, i to od niej w dużej mierze zależy jakość życia.

Ściślej powiązani ze światem

02 lip 2016
L’Osservatore Romano

W ostatnich dziesięcioleciach świat uległ zmianie i także Apostolstwo Modlitwy dostosowuje się do potrzeb czasu, poczynając od zmiany nazwy, które – aby lepiej podkreślić bezpośrednią więź z Ojcem Świętym – stało się Światową Siecią Modlitewną Ojca Świętego.

Strony