Ściślej powiązani ze światem

02 lip 2016
L’Osservatore Romano
 

W ostatnich dziesięcioleciach świat uległ zmianie i także Apostolstwo Modlitwy dostosowuje się do potrzeb czasu, poczynając od zmiany nazwy, które – aby lepiej podkreślić bezpośrednią więź z Ojcem Świętym – stało się Światową Siecią Modlitewną Ojca Świętego.

Są ponadto w toku starania o coraz lepsze zastosowanie społecznych środków przekazu i nowych technologii, które udostępniają nam środki komunikacji społecznej. W najbliższym czasie zostanie zbudowana nowa aplikacja, podczas gdy już od stycznia br. znajdują się w sieci internetowej wideoorędzia Franciszka. Nowości dotyczą także Intencji Miesięcznej: od 2017 r. do tej już ogłoszonej będzie dołączana od czasu do czasu druga intencja, ściśle aktualna, o której zadecyduje papież.

O tym wszystkim mówi ks. Frédéric Fornos SJ, światowy dyrektor dotychczasowego AM, w rozmowie z dziennikarzem L’Osservatore Romano Nicolą Gori.

 

Dlaczego pojawiła się potrzeba zmiany nazwy Apostolstwa Modlitwy?

Celem Światowej Sieci Modlitewnej Ojca Świętego (dawniej Apostolstwa Modlitwy) jest modlitwa za misję Kościoła i pobudzanie ducha misyjnego katolików przez osobisty głęboki kontakt z Jezusem i Jego Sercem. Jest to modlitwa powiązana ze światem, która zachęca do służby temu światu. Zapoczątkowaliśmy proces odnowy Apostolstwa Modlitwy już pięć lat temu dla umożliwienia lepszej powszechnej służby misji, powierzonej przez papieży Towarzystwu Jezusowemu, ponieważ uważamy, że ta sieć światowej modlitwy, obecna w 89 krajach, jest bardziej niż kiedykolwiek konieczna dla misji Kościoła. Właśnie po to, aby ta misja stała się jaśniejsza dla ludzi, zmieniliśmy nazwę, ponieważ wielu nie ma świadomości, że stanowimy oficjalną służbę Kościołowi.

 

Jak zrodziła się inicjatywa miesięcznego wideoorędzia papieża Franciszka?

Świat się zmienił. Struktury i środki, którymi posługiwano się w XIX w. (kiedy powstało i rozwinęło się Apostolstwo Modlitwy) i które były konieczne z powodu geograficznych odległości, a tak że z powodu czasu wymaganego dla druku biuletynów i czasopism oraz ich dystrybucji dziś już nie działają. Obecnie, w epoce globalizacji komunikacji, w świecie cyfrowym, pozbawionym granic czasu i przestrzeni, w epoce bezpośrednich powiązań społecznych, w której niemal w każdej części świata można i pragnie się nawiązać łączność z Ojcem Świętym, potrzebujemy innych środków dla kontynuacji naszej misji. Dlatego pomyśleliśmy, ze wsparciem agencji La Machi, że wideo byłoby dobrym sposobem rozpoznawania tych wyzwań współczesnej ludzkości i współczesnej misji Kościoła. Techniki wideo pozwalają papieżowi Franciszkowi na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów osobistych i poruszanie serc do modlitwy i działania.

 

Jakie dalsze nowości macie w programie?

Modlitewne Intencje papieża są przygotowywane niemal z dwuletnim wyprzedzeniem: poprzedza je długi proces rozeznawania na modlitwie i selekcji, w czasie którego nadchodzą setki propozycji intencji modlitw z całego świata oraz z dykasterii i różnych Kongregacji watykańskich. Dyrektor generalny AM, którym jest każdorazowy Generał Towarzystwa Jezusowego, przedstawia z rocznym wyprzedzeniem sugestie papieżowi, a on wkrótce potem wysyła nam oficjalną wersję Intencji. Potem należy je przetłumaczyć na wszystkie główne języki, wysłać dyrektorom krajowym Apostolstwa Modlitwy i biskupom całego świata oraz opublikować je w formie różnych ulotek i czasopism, a także udostępnić wszystkim katolickim środkom przekazu. To długi proces. I trzeba powiedzieć, że te intencje modlitewne, odpowiadające na wielkie wyzwania naszego świata, a zatem zawsze aktualne, wydają się niekiedy zbyt ogólne i niewystarczająco związane z tym, o co troszczy się papież.

 

A zatem, o czym pomyśleliście?

Poczynając od 2017 r., w każdym miesiącu będzie dodatkowa intencja papieża odnosząca się do jakiegoś aktualnego wydarzenia, które będzie wymagało modlitwy ze strony całego Kościoła. To oznacza, że od najbliższego roku – jak wynika to z kalendarza ostatnio opublikowanego – będziemy mieli w każdym miesiącu tylko jedną intencję modlitewną przygotowaną z wyprzedzeniem, podczas gdy druga będzie podawana od czasu do czasu przez papieża w odpowiedzi na jakąś ścisłą, aktualną potrzebę. To ułatwi uruchomienie modlitwy i działania odnośnie do tego wyzwania ludzkości. Miesięczna Intencja papieskiej modlitwy stanie się tym samym jaśniejszym ukierunkowaniem dla naszego życia i kluczem dla misji Kościoła.

 

Czy macie przygotowaną jakąś szczególną inicjatywę na ten Święty Rok Miłosierdzia?

Podczas tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, w którym Kościół zaprasza pielgrzymów do modlitwy według Intencji papieskich, oprócz wideo (projekt skierowany na zewnątrz, dla celów ewangelizacyjnych), wypromujemy aplikacje pomocne dla katolików, by zjednoczyli się z intencjami modlitewnymi Kościoła powszechnego.

Tłum. ks. Stanisław Pyszka SJ dzięki uprzejmości L’Osservatore Romano

 

Przeczytaj także

ks. Bogdan Długosz SJ
Papież Franciszek
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Robert Więcek SJ
ks. Robert Więcek SJ
Felicja Borzyszkowska-Sękowska

Warto odwiedzić