Prenumerata "Posłańca Serca Jezusowego"

30 lis 2010
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Najświętsze Serce Jezusa to żywy Bóg i Zbawca wszystkich ludzi, a nabożeństwo do Niego to nie tylko starożytna historia i szacowna tradycja liturgiczna w Kościele katolickim. Także do współczesnych ludzi zwraca się Chrystus ze swoim słowem, otwartym bokiem i gorejącą miłością. On zaprasza wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

Zmieniają się czasy i formy apostołowania, a słowo pisane nadal pozostaje ważnym czynnikiem kształtującym naszą dojrzałość w wierze i pomaga nam w głębszym rozumieniu siebie oraz wspólnoty wierzących. Ono wspiera wielkie dzieło ewangelizacji i ułatwia osobistą troskę o indywidualną formację duchową każdego z nas.

Rozum i serce potrzebują słowa i świadectwa! Ludzie dzisiaj wciąż pragną być kochani i nie zatracili zdolności miłowania Boga i bliźniego, choć niektórym przychodzi to z niemałym trudem.

Stowarzyszenie "Apostolstwo Modlitwy" od 1844 r. wspiera papieża - następcę Piotra i Kościół powszechny swoją żarliwą modlitwą. Szerzy też cześć eucharystyczną i kult Bożego Serca. Katolicki miesięcznik o wymownym tytule: "Posłaniec Serca Jezusowego", którego edycję podejmujemy, zapisał już wspaniałą kartę w dziejach Kościoła w Polsce i za granicą.

Miesięcznik ten, kontynuując dzieło poprzedników, prowadzący misję ewangelizacyjną od 1872 r., pragnie towarzyszyć Tobie - Drogi Czytelniku - w dojrzewaniu wiary, w pogłębieniu jej w wymiarze osobistym, rodzinnym i parafialnym. Pragnie pomóc Ci w osobistej modlitwie, dojrzalszym przeżywaniu liturgii i otwarciu się na wspólnotę Kościoła także w wymiarze misyjnym.

Nauczanie papieskie, misje Kościoła, wielkie i małe sprawy zwyczajnych i prostych ludzi, tak często utrudzonych codziennością, będą obecne na kartach tego pisma. Tożsamość narodowa i wielkie dziedzictwo kultury chrześcijańskiej nie zostaną pominięte.

Naszym pragnieniem jest, aby ten miesięcznik był czytany w wielu domach i wspólnotach, w kraju i poza jego granicami. Niech nasi Rodacy rozsiani po świecie znajdą w nim ugruntowanie i pomoc dla swojej wiary oraz umocnienie tożsamości. Oby słowo pisane i szata graficzna tego miesięcznika ułatwiły nam wszystkim głębsze poznanie tajników Najświętszego Serca Jezusowego.

Wszystkim Czytelnikom i Członkom AM życzę dobrej lektury i powierzam to dzieło ewangelizacyjne Waszej gorliwej modlitwie! Bardzo zachęcam Was do jego prenumeraty i liczę na to, że każdy członek AM będzie go prenumerował! Wiemy wszyscy, że ewangelizacja wymaga ofiarności i trudu.

Oby jak najliczniejsze rzesze prenumeratorów mogły skorzystać z duchowych owoców, jakie zrodzi nasza praca.

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy
i redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego
ks. Stanisław Groń SJ

 

PRENUMERATA "POSŁAŃCA SERCA JEZUSOWEGO" W POLSCE:

Cena detaliczna miesięcznika "PSJ" - 5,00 zł.
Cena w prenumeracie indywidualnej (1 lub 2 egz.) - 4,50 zł.
Cena w prenumeracie zbiorowej (minimum 3 egz.) - 4,20 zł.

Koszt prenumeraty indywidualnej
1 egz.: na kwartał - 13,50 zł; na pół roku - 27,00 zł; na rok - 54,00 zł.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.; nr 66103015080000000801945023

Wydawnictwo WAM, Prenumerata Czasopism
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel. 12 62 93 291
e-mail: [email protected]
www.poslaniec.net

 

PRENUMERATA ZAGRANICZNA (BEZ USA I KANADY):

zagranica (prenumerata roczna + wysyłka):
Europa 50 EUR,
Ameryka Południowa, Afryka 80 USD,
Ameryka Środkowa 90 USD,
Australia 120 USD.

 

Warto odwiedzić