Życzenia Wielkanocne 2011

19 kwi 2011
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, Siostry i Bracia w Chrystusie!
Drodzy Proboszczowie i Opiekunowie naszych Ognisk Apostolskich!
Oddani w Panu Animatorzy i indywidualni Członkowie!

Nadchodzący uroczysty obchód pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa w Roku Pańskim 2011 jest okazją do złożenia Wam moich życzeń i podziękowań za gorliwą modlitwę i oddaną pracę dla całej wspólnoty Kościoła.

Kochani! Śpiewać będziemy w procesji rezurekcyjnej: Nie zna śmierci Pan Żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota, rozerwała grobu pęta, ręka święta. Alleluja! oraz Wesoły nam dziś dzień nastał!

Tegoroczne Święta to radosny czas, dodatkowo ubogacony oczekiwaniem na beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Niech to zdwojone świętowanie zaowocuje naszą świętością życia dla dobra Kościoła i Ojczyzny! Oby nasz Naród umiał się scalić w jedności i prawdzie ewangelicznej nie tylko w tych uroczystych świątecznych dniach!

Umiłowani! Dzień Zmartwychwstania Jezusa nastał po tylu przygotowaniach. Mamy już za sobą rekolekcje wielkopostne, spowiedź wielkanocną odnawiającą naszą relację z Bogiem i bliźnimi.

Dzisiaj Kościół, a więc my wszyscy i Wspólnota nas Ognisk Apostolstwa Modlitwy radujemy się, że Nasz Pan powstał z martwych - Zmartwychwstał, a więc żyje! On, ukazał się Marii Magdalenie, Apostołom i innym uczniom.

Zmartwychwstanie Jezusa, to zapowiedź również i naszej drogi życia w chwale nieba i to na całą wieczność!

Zmartwychwstanie Jezusa rozpoczęło nowy stan życia. On, który umarł - żyje! My, którzy umrzemy, żyć będziemy! Zmartwychwstanie Pana ma swój zbawienny wpływ na nasze życie, na życie całego wszechświata. Jezus go odnawia pokonana bowiem została śmierć, a Bóg przez ten fakt zapowiada w swoim Synu to całkowite odnowienie!

Życie sakramentalne i nasz udział we Mszy świętej jest wyrazem naszej wiary w dostąpienie kiedyś łaski Zmartwychwstania naszych ciał. Przez chrzest bowiem jesteśmy zanurzeni w śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa po to, aby razem z Nim umierając, razem z Nim też Zmartwychwstać.

Prawda głoszona dziś światu o Zmartwychwstaniu Naszego Pana, jest rzeczywiście radosna i nowa, odradzająca nas, poprzez łaską wiary u boku Zmartwychwstałego.

Kochani! Przyjmijcie moje życzenia: Niech Zmartwychwstały Pan towarzyszy wszystkim Waszym pragnieniom, dążeniom i wysiłkom - jak towarzyszył uczniom na drogach Galilei! Niech obdarowuje Was swą bliskością, łaską, pokojem i błogosławieństwem. Czytajcie i prenumerujcie nasz miesięcznik Posłaniec Serca Jezusowego! Wykorzystajcie też podczas waszych spotkań modlitewnych wydrukowaną w majowym numerze PSJ pieśń do bł. Jana Pawła II, specjalnie napisaną dla naszych Ognisk Apostolskich przez ks. Stanisława Ziemiańskiego SJ.

Z darem paschalnej modlitwy i podziękowaniem za nadesłane życzenia łączę serdeczne pozdrowienia z radosnym Alleluja!

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ

Warto odwiedzić