Życzenia wielkanocne 2017

13 kwi 2017
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Nasz Pan Jezus Chrystus nie zakończył swej misji zbawczej, umierając na krzyżu, i nie zakończył jej też w grobie. On Zmartwychwstał!

I w tym jest nasza nadzieja, bo zamieszkuje w nas Bóg, który jest nieśmiertelny. My również mamy tę nieśmiertelność, bo zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie!

Gdy kiedyś przyjdzie do nas siostra śmierć, uśpi nasze ciała, które czekać będą na zmartwychwstanie. Odwieczny Bóg Ten, który żyje na wieki, to sprawi. Ten Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych, wskrzesi i nas!

Wierzyć w Syna Człowieczego oznacza dla nas, że nie umrzemy na wieki, a żyć będziemy, bo On złożył nam taką obietnicę. Nasze ciała przekroczą próg wieczności, i w tym kryje się Boża tajemnica i wielka miłość Chrystusa do ludzi.

Zmartwychwstały Syn Boży pojawił się w ludzkim ciele, On nie zrezygnował z niego i wciąż je ma, przebywając w niebie z Ojcem i Duchem, gdzie odbiera chwałę i króluje! Miał ciało od momentu Wielenia. Bóg wyniósł ciało Jezusa-Człowieka do swej chwały! Nie tylko Jego natura Boska doznaje uwielbienia, ale i Jego człowieczeństwo wyrażone w ciele.

Drogie Siostry i Bracia! Zmartwychwstanie Jezusa mówi nie tylko o Nim, ale i o nas, co nas czeka. A On pragnie, abyśmy z szacunkiem i poważnie traktowali nasze dusze i ciała: pochylajmy się nad biednymi, chorymi, więźniami, dajmy jeść głodnemu i  pić, spragnionemu i zadbajmy o  ubranie dla nagiego. Gdy będziemy tak postępować, zyska na tym nasz bliźni, zyska także nasza dusza i będziemy bliżej Boga. 

Wiadomość o wieczności z Bogiem dla nas jest wspaniałą nowiną! Świętujmy teraz radośnie Zmartwychwstanie Pańskie, Alleluja! Świętujmy ufnie, abyśmy mogli równie radośnie świętować i nasze zmartwychwstanie.

Z zapewnieniem o ciągłej pamięci i z wdzięcznością za Waszą modlitwę za Kościół, za papieża Franciszka i za cały świat.

krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ  
Kraków, Wielkanoc 2017

 

Warto odwiedzić