Życzenia na Wielkanoc 2012

02 kwi 2012
ks. Stanisław Groń SJ
 

Zmartwychwstał Pan – Alleluja!

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy,

W okresie wielkanocnym śpiewać będziemy pełne triumfalnej nadziei Alleluja! Dociera ono także i do naszych serc uzmysławiając radość płynącą ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam za Waszą codzienną, ofiarną modlitwę i za świadectwo wiary dawane we wspólnocie Kościoła lokalnego i powszechnego.

Uczestnicząc w tych dniach w liturgii Eucharystycznej usłyszmy takie słowa z Prefacji wielkanocnej: Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.

Ufajmy Zbawicielowi świata, że gdy miną nasze dni ziemskiego życia, On skutecznie wprowadzi nas do nieba, w wieczność z Nim i wspólnotę zbawionych.

Życzę Wam wszystkim, aby przeżywanie tajemnic naszego zbawienia umocniło każdego z Was na drodze wiernej posługi modlitewnej w Kościele. Nadal wspierajmy modlitwą papieża Benedykta XVI, naszych duszpasterzy, rodziny i wspólnoty parafialne.

Drodzy Bracia i Siostry! Wam, waszym kapłanom, animatorom i wszystkim członkom (także tym rozproszonym po Polsce i nie zrzeszonym we wspólnotach), życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus obficie udzielał swego błogosławieństwa.

Wszystkim rodzinom poświęconym Bożemu Sercu, a także Czytelnikom naszego miesięcznika Apostolstwa Modlitwy Posłańca Serca Jezusowego – świętującego w tym roku 141 lat posługi ewangelizacyjnej, życzę pokoju serca, zdrowia, smacznej święconki i wielu codziennych zwycięstw odniesionych z pomocą Chrystusa!

 

Z modlitewną pamięcią i radosnym Alleluja!
Krajowy Sekretarz Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ
Kraków, Zmartwychwstanie Pańskie Anno Domini 2012     

 

Warto odwiedzić