Życzenia na Wielkanoc 2015

03 kwi 2015
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!

W Kościele mamy wielkie bogactwo obrazów przedstawiających historię zmartwychwstania Chrystusa. Ale najwymowniejsze teologicznie są jednak nie te obrazy, które pokazują Zmartwychwstałego wychodzącego z grobu ze zwycięską chorągwią, lecz te, które niosą najmocniejsze Jego przesłanie a są to ikony, które ukazują Chrystusa Zmartwychwstałego zstępującego do piekieł, do otchłani, gdzie czekają na Niego zmarli.

Schodząc tam Nasz Pan schyla się ku istotom podobnym do cieni, wyciąga do nich rękę i przyciąga je do siebie. Obraz taki wyraża wiarę, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa niosą zbawienie nie tylko tym, którzy przyjdą po Nim, ale i tym, którzy żyli przed Nim!

W tej ikonie Jezus ujmuje dłoń Adama i Ewy – ojca i matki rodzaju ludzkiego. To zejście Zmartwychwstałego do szeolu jest obrazem zwycięstwa życia nad śmiercią, bowiem o zmarłych w królestwie śmierci zatroszczył się Bóg.

W taki świat wszedł i wchodzi Jezus; rozrywa królestwo śmierci i wyprowadza wszystkich, którzy dotąd pozostawali w jej niewoli! Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? (1 Kor 15, 54-55). Dlatego chrześcijanie mogą śpiewać nad otwartym grobem wielkanocne Alleluja i pełni nadziei mówić: Śmierć Jezusa jest dla wszystkich ludzi bramą do życia!

Umiłowani! Kto tak, jak Jezus, gotów jest w imieniu Boga przekazywać miłość, ten zostaje zbawiony. Wierzymy, że Jezus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie stał się dla wszystkich ludzi i także dla nas Zbawieniem! Uroczyście z radosnym Alleluja! Świętujmy tę prawdę. Pozdrawiajmy się w tych dniach okresu Wielkanocnego słowami: Chrystus zmartwychwstał! I odpowiadajmy na to pozdrowienie: Zmartwychwstał prawdziwie! Niech każda przeżywana przez nas liturgia niedzieli – Eucharystia – pamiątka zmartwychwstania Chrystusa jednoczy nas z Nim i między sobą.

Z okazji Wielkanocy życzę Wam, Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, i wszystkim Waszym Opiekunom, Kapłanom i Animatorom trwania w łasce Tego, który daje życie i wyprowadza ze śmierci. Niech On będzie zawsze Waszym Panem i Bogiem!

Przyjmijcie też moje serdeczne podziękowania za Waszą wytrwałą i ufną modlitwę w intencjach Kościoła, papieża Franciszka i wszystkich rodzin poświęconych Bożemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z zapewnieniem o modlitwie
Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ

Kraków, Wielkanoc 2015 

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić