Życzenia na Wielkanoc 2015

03 kwi 2015
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!

W Kościele mamy wielkie bogactwo obrazów przedstawiających historię zmartwychwstania Chrystusa. Ale najwymowniejsze teologicznie są jednak nie te obrazy, które pokazują Zmartwychwstałego wychodzącego z grobu ze zwycięską chorągwią, lecz te, które niosą najmocniejsze Jego przesłanie a są to ikony, które ukazują Chrystusa Zmartwychwstałego zstępującego do piekieł, do otchłani, gdzie czekają na Niego zmarli.

Schodząc tam Nasz Pan schyla się ku istotom podobnym do cieni, wyciąga do nich rękę i przyciąga je do siebie. Obraz taki wyraża wiarę, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa niosą zbawienie nie tylko tym, którzy przyjdą po Nim, ale i tym, którzy żyli przed Nim!

W tej ikonie Jezus ujmuje dłoń Adama i Ewy – ojca i matki rodzaju ludzkiego. To zejście Zmartwychwstałego do szeolu jest obrazem zwycięstwa życia nad śmiercią, bowiem o zmarłych w królestwie śmierci zatroszczył się Bóg.

W taki świat wszedł i wchodzi Jezus; rozrywa królestwo śmierci i wyprowadza wszystkich, którzy dotąd pozostawali w jej niewoli! Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? (1 Kor 15, 54-55). Dlatego chrześcijanie mogą śpiewać nad otwartym grobem wielkanocne Alleluja i pełni nadziei mówić: Śmierć Jezusa jest dla wszystkich ludzi bramą do życia!

Umiłowani! Kto tak, jak Jezus, gotów jest w imieniu Boga przekazywać miłość, ten zostaje zbawiony. Wierzymy, że Jezus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie stał się dla wszystkich ludzi i także dla nas Zbawieniem! Uroczyście z radosnym Alleluja! Świętujmy tę prawdę. Pozdrawiajmy się w tych dniach okresu Wielkanocnego słowami: Chrystus zmartwychwstał! I odpowiadajmy na to pozdrowienie: Zmartwychwstał prawdziwie! Niech każda przeżywana przez nas liturgia niedzieli – Eucharystia – pamiątka zmartwychwstania Chrystusa jednoczy nas z Nim i między sobą.

Z okazji Wielkanocy życzę Wam, Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, i wszystkim Waszym Opiekunom, Kapłanom i Animatorom trwania w łasce Tego, który daje życie i wyprowadza ze śmierci. Niech On będzie zawsze Waszym Panem i Bogiem!

Przyjmijcie też moje serdeczne podziękowania za Waszą wytrwałą i ufną modlitwę w intencjach Kościoła, papieża Franciszka i wszystkich rodzin poświęconych Bożemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z zapewnieniem o modlitwie
Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ

Kraków, Wielkanoc 2015 

 

Warto odwiedzić