Życzenia na Boże Narodzenie 2015

22 gru 2015
ks. Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!
Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok Pański 2016 są miłą okazją, aby złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Piszę te słowa do Was w wyjątkowej chwili, o której św. Augustyn napisał: Życie objawiło się w ciele. Stało się tak dlatego, aby i oczy mogły ujrzeć rzeczywistość dostępną tylko sercu, by i serca zostały uzdrowione.

Bo tylko serce może ujrzeć Słowo, ale ciało można dostrzec i oczami ciała. Zostało nam dane ujrzeć Słowo: stało się Ono ciałem, które można oglądać, aby w ten sposób zostało w nas uzdrowione serce, byśmy nim mogli ujrzeć Słowo. Ta piękna myśl Świętego zachęca do odczytania sercem nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

Siostry i Bracia! Zanim złożę Wam życzenia, bardzo pragnę podziękować  Ogniskom Apostolstwa Modlitwy, a także wszystkim indywidualnym Członkom za Wasze budujące świadectwo wiary. Dziękuję z serca za zaangażowanie w sprawy Kościoła powszechnego i parafialnego w miastach i wioskach, w naszej Ojczyźnie. Bardzo dziękuję wszystkim Księżom Proboszczom, Opiekunom, Animatorom, każdej i każdemu z Was za modlitwę oraz za ofiarną posługę na rzecz bliźniego.

Nowy Rok, w który wkraczamy, obfitować będzie w wydarzenia ważne dla rozwoju i życia wiary. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, spotkanie papieża Franciszka w Krakowie z młodymi z całego świata, a także obchodzona 1050. rocznica Chrztu Polski skupiać będą naszą uwagę. W 2016 roku także nasz miesięcznik „Posłaniec Serca Jezusowego” świętować będzie 145 lat swej historii. Proszę Was,  zadbajcie w Waszym środowisku, aby jego lektura towarzyszyła wszystkim naszym Członkom AM i aby wiele osób mogło systematycznie korzystać z owoców naszej pracy redakcyjnej. Ten najstarszy w Polsce katolicki miesięcznik niech będzie pomocą w rozwoju duchowym, wsparciem w nowej ewangelizacji i zachętą do szerzenia kultu Bożego Serca. 

Drodzy w Chrystusie Panu!

Każdego dnia zachowajmy wrażliwość na Słowo Boże i ceńmy sobie udział w codziennej Eucharystii. Przyjmijcie także zapewnienie o mojej stałej modlitwie za Was, a słowa papieża Franciszka napisane w bulli Misericordiae vultus niech zapadną nam głęboko w serca: Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii jako Ten, który jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny.  

Kochani, łamię się z Wami poświęconym białym opłatkiem oraz życzę błogosławieństwa, zdrowia i sił w miłowaniu bliźnich. Niech Bóg ogarnie nas swoją odwieczną Miłością tu i teraz obecną! Ogarnia Ona każdego człowieka, także tego słabego i grzesznego, który chce ją przyjąć i żyć z Bogiem na ziemi i wieczności. Jezus z betlejemskiej groty myśli o nas stale najczulej i najserdeczniej! Niech Jego Boska moc sprawi, abyśmy wytrwale pokonywali życiowe przeszkody i trudności. 
krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy.

Kraków, Boże Narodzenie 2015

 

Warto odwiedzić