Życzenia na Boże Narodzenie 2014

24 gru 2014
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2015 są miłą okazją, aby Wam złożyć serdeczne życzenia. Wpierw jednak pragnę szczerze podziękować za Wasze świadectwo wiary oraz zaangażowanie w sprawy wspólnoty Kościoła Powszechnego i parafialnego.

W tym kończącym się roku wiele razy modliliśmy się za Papieża Franciszka i w jego intencjach, które poleca nam co miesiąc.

Bardzo dziękuję wszystkim Księżom Proboszczom, Opiekunom, Animatorom, każdej i każdemu z Was za modlitwę oraz diakonię posługi na rzecz bliźniego.

Ten kończący się rok wieńczy nasze kilkuletnie przygotowywania procesu odnowy Apostolstwa Modlitwy. Z Rzymu – 3 XII 2014 roku – do Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Krakowie nadeszła informacja o zaaprobowaniu przez Stolicę Apostolską nowego dokumentu z programem formacyjnym, który podejmuje próbę odnowy naszego Stowarzyszenia. Stało się to dokładnie w 170. rocznicę jego istnienia. Po przetłumaczeniu tego dokumentu (z języka angielskiego, pod koniec stycznia 2015 r.), wyślemy Wam jego elektroniczną wersję, aby program ten wdrażać w życie.

Drodzy w Chrystusie Panu!

Przyjmijcie także zapewnienie o mojej stałej modlitwie. Moimi niech będą słowa papieża Franciszka wygłoszone podczas środowej katechezy w dniu 17 XII 2014 roku:

Każda rodzina chrześcijańska, tak jak Maryja i Józef, może przyjąć Jezusa, słuchać Go, rozmawiać z Nim, strzec Go, chronić Go, wraz z Nim wzrastać i w ten sposób czynić świat lepszym. Uczyńmy w naszym sercu i pośród naszych dni miejsce dla Pana, Syna Bożego, Jezusa, który przybywa, aby nas zbawić, przybywa, aby zbawić świat. To jest wielka misja – czynić miejsce dla przychodzącego Jezusa. Przyjąć Jezusa w rodzinie – w dzieciach, w mężu, małżonce, dziadkach –, aby Jezus w niej był. Przyjąć Go w niej, aby ta rodzina wzrastała duchowo.

 Łamię się z Wami białym opłatkiem oraz życzę błogosławieństwa, zdrowia i sił w Nowym Roku 2015, dedykowanym Sercu Bożemu.

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ
Kraków, Boże Narodzenie 2014 

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
www.zycie-duchowe.pl

Warto odwiedzić