Rok 2014

 

Bóg i polityka - 19 X 2014

17 paź 2014
ks. Stanisław Biel SJ

29. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 22, 15-21

W dzisiejszej perykopie ewangelicznej spotykamy prowokatorów, którzy próbują wciągnąć Jezusa w pułapkę. Stawiają pytanie, które nurtowało społeczność Izraela: Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Według ich podstępnego planu, Jezus miał poprzeć znienawidzonego okupanta rzymskiego, albo opowiedzieć się przeciw władzy. Tymczasem Jezus widzi ich przewrotność i mówi: Czemu Mnie wystawiacie na próbę obłudnicy?

Niedocenione zaproszenie - 12 X 2014

05 paź 2014
ks. Artur Wenner SJ

28. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 22, 1-14

W przypowieści Jezusa o uczcie weselnej jest mowa o zaproszeniu króla, który pragnie, aby w radości jego syna uczestniczyli liczni goście. Pomimo że jest to zaszczyt dla każdego być wśród zaproszonych i okazja do wspaniałej zabawy, zaproszeni najpierw się ociągają, a potem znajdują różne wymówki, aby nie przyjść.

Prawdziwy właściciel winnicy - 5 X 2014

29 wrz 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

27. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 21, 33-43

Bóg wielokrotnie posyłał proroków do Narodu Wybranego. Wzywali oni do powrotu do Pana, zmiany postawy, głębszego, wypływającego z serca nawrócenia. Często ich misja odbywała się w samotności i odrzuceniu, a nierzadko kończyła się śmiercią.

Czas opamiętania - 28 IX 2014

24 wrz 2014
ks. Stanisław Groń SJ

26. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 21, 28-32

Postawy synów z ewangelicznej przypowieści są w nas. Raz jesteśmy tym pierwszym, innym razem tym drugim. Ale tylko przez połączenie obydwóch otrzymujemy wyobrażenie o prawdziwej wolności, w której nic nie jest z góry przesądzone, a ludzkie czyny mogą być zgodne lub niezgodne z wolą Bożą.

Niesprawiedliwy Bóg? - 21 IX 2014

16 wrz 2014
ks. Stanisław Biel SJ

25. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 20,1-16

Przypowieść o zaproszonych do pracy w winnicy ukazuje hojność Boga. Właściciel winnicy (Bóg) w każdej chwili dnia wychodzi na rynek, aby zatrudnić oczekujących na pracę bezrobotnych.

Krzyż - 14 IX 2014

13 wrz 2014
ks. Artur Wenner SJ

24. Niedziela zwykła;
Ewangelia: J 3, 13-17

W tę niedzielę kierujemy wzrok na krzyż Pana. Krzyż ma belkę pionową, która pokazuje nam, jak sprawy boskie łączą się ze sprawami ludzkimi, jak niebo zamknięte po grzechu Adama zostaje otwarte przez Chrystusa.

Troska czy zabójstwo? - 7 IX 2014

05 wrz 2014
ks. Bogdan Długosz SJ

23. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 18,15-20

Święty Mateusz w Ewangelii porusza rożne dziedziny życia. W dzisiejszym fragmencie, w tzw. mowie wspólnotowej, opisuje wewnętrzne problemy życia wspólnoty i sposoby ich rozwiązania.

Swój krzyż - 31 VIII 2014

25 sie 2014
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

22. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 16, 21-27

Dzisiejsza scena ewangeliczna pojawia się zaraz po wyznaniu przez Piotra, że Jezus jest Synem Bożym. W Piotrze, jak w każdym z nas, budzi się sprzeciw na zapowiedź prześladowania, cierpienia i męczeńskiej śmierci: Niech Cię Bóg broni!

Wyznanie Piotra - 24 VIII 2014

22 sie 2014
ks. Stanisław Groń SJ

21. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 16, 13-20

Pytania zadane przez Jezusa swoim uczniom: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A wy, za kogo Mnie uważacie? przypominają współczesne sondaże na temat popularności ważnych osób. Jezusowi chodziło nie o opinię innych o Nim, lecz o wiarę jego uczniów, z Piotrem na czele, w Niego.

Walcząca z Jezusem - 17 VIII 2014

16 sie 2014
ks. Stanisław Biel SJ

20. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 15, 21-28

Kobieta kananejska jest wzorem niezłomnej walki z Bogiem na modlitwie. Jest to kobieta cierpiąca i doświadczona przez życie. Pochodzi z kraju pogan, z dzisiejszego Libanu, tak bardzo naznaczonego przez cierpienie wojny.

Strony