Litania za Zmarłych

21 paź 2011
Redakcja
 

Kyrie, eleison.
Chryste, eleison.
Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad zmarłymi.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad zmarłymi.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad zmarłymi.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad zmarłymi.

Święta Maryjo, módl się za nimi.
Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebiańskie duchy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci niewinni młodziankowie, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci biskupi i wyznawcy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci doktorzy Kościoła, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci kapłani i lewici, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte panny i wdowy, módlcie się za nimi.
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nimi.
Bądź im miłościw, przepuść im, Panie.
Bądź im miłościw, wysłuchaj ich, Panie.
Od mąk czyśćcowych, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje wcielenie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje narodzenie, wybaw ich, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw ich, Panie.
Przez trudy Twego życia, wybaw ich, Panie.
Przez krzyż i mękę Twoją, wybaw ich, Panie.
Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw ich, Panie.
Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw ich, Panie.
Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw ich, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, Pocieszyciela, wybaw ich, Panie.
My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś je z czyśćca wybawić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

K. Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.
W. Od wszystkich ich więzów.

Módlmy się:
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów, niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

Warto odwiedzić