Litania do Serca Bożego

28 lis 2015
ks. Ottavio De Bertolis SJ
 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Boże Ojcze, nasz Stworzycielu, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, nasz Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Boga żywego,
Serce Jezusa, obrazie Ojca,
Serce Jezusa, odbicie Bożej istoty,
Serce Jezusa, pełnio Słowa żywego,
Serce Jezusa, bijące źródło Ducha Świętego,
Serce Jezusa, który jako pierwszy nas umiłowałeś,
Serce Jezusa, który nas umiłowałeś aż do końca,
Serce Jezusa, który ofiarowałeś za nas samego siebie,
Serce Jezusa, mistyczne oczyszczenie,
Serce Jezusa, chlebie żywy,
Serce Jezusa, kielichu wesela,
Serce Jezusa, balsamie uzdrowienia,
Serce Jezusa, obecne i działające w świętych tajemnicach,
Serce Jezusa, światło i Boży fundamencie Twojego Kościoła,
Serce Jezusa, Najwyższy i Wieczny Kapłanie,
Serce Jezusa, nasz prawdziwy i doskonały Przyjacielu,
Serce Jezusa, Dobry Pasterzu,
Serce Jezusa, drogo, prawdo i życie,
Serce Jezusa, bramo zawsze otwarta,
Serce Jezusa, niezniszczalna ufności,
Serce Jezusa, miłosierdzie w stosunku do bliskich i dalekich,
Serce Jezusa, wspomożenie biednych,
Serce Jezusa, pocieszenie najnędzniejszych,
Serce Jezusa, nieskończone bogactwo,
Serce Jezusa, prawdziwa mądrości,
Serce Jezusa, najobfitsze błogosławieństwo,
Serce Jezusa, chwało i chlubo nas, grzeszników,
Serce Jezusa, wsparcie dla słabych,
Serce Jezusa, niewyczerpalne źródło współczucia,
Serce Jezusa, wielbione śpiewem przez aniołów,
Serce Jezusa, przepowiedziane przez proroków,
Serce Jezusa, objawione przez ewangelistów,
Serce Jezusa, męstwo męczenników,
Serce Jezusa, mądrości doktorów Kościoła,
Serce Jezusa, chlubo kapłanów,
Serce Jezusa, czystości dziewic,
Serce Jezusa, korono Twoich świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Jezu cichy i pokornego Serca. W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Boże Ojcze, który w Sercu Twojego Umiłowanego Syna dajesz nam radość uczestniczenia w wielkich dziełach Jego miłości dla nas, spraw, abyśmy z tego niewyczerpanego źródła czerpali obfitość Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

albo:

Boże, Źródło wszelkiego dobra, który w Sercu Twojego Syna otworzyłeś dla nas nieskończone skarby Twojej miłości, spraw, abyśmy oddając Mu cześć dzięki naszej wierze, wypełnili także obowiązek godnego zadośćuczynienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

tłum. ks. Stanisław Pyszka SJ

 

Warto odwiedzić