Terapia duchowa

 

Zwiedziony przez piękno

11 lut 2017
ks. Stanisław Łucarz SJ

Król Salomon pokochał wiele kobiet z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: „Nie łączcie się z nimi, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom”. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły jego serce. Wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, jak serce jego ojca, Dawida. 1 Krl 11, 1-4

Patrzeć nowymi oczyma

03 gru 2016
ks. Christoph Kreitmeir OFM

Znów minął dzień. Tydzień przeleciał, jeszcze jeden miesiąc mamy za sobą. Mam takie nieprzyjemne poczucie, że moje życie jest miałkie, że zamiast podejmować ważne inicjatywy, poddaję się biernie nastrojom chwili. Jestem często niezadowolony, w złym humorze, zdenerwowany.

Świątynia

03 gru 2016
ks. Stanisław Łucarz SJ

W dniu poświęcenia świątyni Salomon tak się modlił: Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię… 1 Krl 8, 27.28b-29

Prośba Salomona

28 lis 2016
ks. Stanisław Łucarz SJ

Bóg rzekł do Salomona: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „Racz dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”. Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. 1 Krl 3, 5b. 9-10

Drugi grzech Dawida

08 wrz 2016
ks. Stanisław Łucarz SJ

Dawid rzekł do Joaba: Przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela... i policzcie ludzi… Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył osiemset tysięcy wojowników dobywających miecza, Juda zaś – pięćset tysięcy ludzi. Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. 2 Sm 24, 2.9 -10 a

Konsekwencje grzechu Dawida

25 lip 2016
ks. Stanisław Łucarz SJ

Do Dawida doszła wieść: „Serca ludzi z Izraela zwróciły się do Absaloma”. Wtedy Dawid dał rozkaz wszystkim swym sługom przebywającym wraz z nim w Jerozolimie: „Wstańcie! Uchodźmy, gdyż nie znajdziemy ocalenia przed Absalomem” 2 Sm 15, 13-14

Ćwiczenia duchowe w świetle Laudato si’

17 cze 2016
ks. Jacek Poznański SJ

W zaprezentowanej 18 czerwca 2015 r. encyklice Laudato si’ – w trosce o wspólny dom papież Franciszek ukazywał wierzącym w Chrystusa, że kryzys ekologiczny wymaga sięgnięcia do naszego dziedzictwa, by wydobyć z niego motywacje wypływające z duchowości, aby umacniać pasję na rzecz troski o świat (LS 216).

Duchowość społeczeństwa informacyjnego

31 Maj 2016
ks. Jacek Poznański SJ

Jeszcze w drugiej połowie XX w. dobrobyt w krajach Zachodu związany był z ekonomią opartą głównie na przemyśle. Pod koniec minionego stulecia akcent przesuwał się na usługi.

Ty jesteś tym człowiekiem

01 Maj 2016
ks. Stanisław Łucarz SJ

Natan oświadczył Dawidowi: „Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana…, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej... Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę…”.

Spirala grzechu

20 lut 2016
ks. Stanisław Łucarz SJ

Dawid napisał list do Joaba (dowódcy wojska) i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał: „Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpicie go, aby został ugodzony i zginął”. Sm 11, 14-15

Strony