Tajemnica ziarna

08 wrz 2018
św. Jan Chryzostom
 

Gdyby tak człowiek zrodzony i wychowany na morzu został przeniesiony w środek lądu, a nie mając żadnego pojęcia o uprawie ziemi, ujrzał, że zboże wpierw złożone za silnie zamkniętymi bramami i pilnie strzeżone od wilgoci, potem zostaje wyniesione przez wieśniaka, rozsiane i rozrzucone – i to na oczach wszystkich przechodzących – tak że leży na ziemi i nie tylko nie strzeże się go od wilgoci, ale wrzuca się w błoto i w kałuże bez jakiejkolwiek ochrony, czyż taki człowiek nie sądziłby, że zboże się marnuje i nie uważałby za głupca wieśniaka, który to czyni?

Ale ta nagana nie dotyczyłaby istoty rzeczy, świadczyłaby tylko o braku uświadomienia i głupocie niesłusznie sądzącego i wydającego przedwczesny wyrok. Jeśliby bowiem doczekał się letniego skwaru, ujrzałby kołyszące się łany, wyostrzone kłosy, a zboże rozrzucone bez opieki, zgniłe, rozsypane i pozostawione w błocie – powstałe do życia i rozmnożone. Ujrzałby je – po zrzuceniu tego, co było stare – w pełni rozkwitu, wznoszące się w pełni siły, jakoby pośród strażników i towarzyszy, pnące swą łodygę ku górze. Ono nie tylko cieszy oczy, ale ponadto żywi i przynosi znaczny zysk. Zdumiałby się wtedy wielce, że mimo tylu trudności ziarno doszło do takiej bujności, piękna i takich owoców.

Przeto, o człowieku… oczekuj na koniec wydarzeń. Jeśli bowiem wieśniak oczekuje całą zimę, nie bacząc na to, co ziarno wycierpi w czasie mrozów, ale na zyski, które go czekają w przyszłości, to tym więcej ty powinieneś oczekiwać wypełnienia wobec Tego, który sprawiedliwie uprawia cały świat i nasze dusze. Nie mówię tu tylko o wypełnieniu w życiu doczesnym, choć i ono już się realizuje w tym życiu, ale w tym co nadejdzie. Ku jednemu bowiem celowi zmierza Boski plan jednego i drugiego życia: ku naszemu zbawieniu i szczęściu. A choć jest on rozrywany przez czas, to cel jednoczy wszystko: raz jest wiosna, a raz zima, lecz obydwie pory zmierzają ku jednemu: ku dojrzałości owoców. Podobnie rzecz ma się i z naszymi sprawami.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Biel SJ
ks. Jacek Poznański SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Jacek Poznański SJ
ks. Jan Ożóg SJ
ks. Tadeusz Chromik SJ
Ojciec Jerzy
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić