Terapia duchowa

 

Wybranie Samuela

25 kwi 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Po Abrahamie i Mojżeszu kolejną postacią przełomową w Starym Testamencie jest Samuel. I tak jak w przypadku dwóch pierwszych, Pan Bóg bardzo szczególnie przygotowuje jego historię.

Jedynie charyzmat?

21 mar 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Pan wzbudzał sędziów dla [Izraelitów], Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. (Sdz 2, 18-19)

Pokusy służą zbawieniu

07 lut 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Pan pozostawił [pogańskie] narody [w Ziemi Obiecanej], nie wypędzając ich ani nie wydając ich w ręce Jozuego (…). Byli oni przeznaczeni do wypróbowania Izraelitów, by można było poznać, czy będą strzec przykazań, które Pan dał ich przodkom za pośrednictwem MojżeszaSdz 2, 23; 3, 4

Nowe pokolenie

21 sty 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Gdy całe pokolenie [które weszło do Ziemi Obiecanej] połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici (...) opuścili Boga swoich ojców, Pana, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednichSdz 2, 10-12

Wiara w Boga żywego

01 sty 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Kardynał Henri de Lubac SJ pisał: Jeśli cywilizacje rolnicze mają tendencję do politeizmu, a cywilizacje przemysłowe do ateizmu, to wiara w Boga żywego zawsze jest zwycięstwem.

Historia i decyzja

18 lis 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jozue przemówił wtedy do całego narodu: „Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali od starodawnych czasów wasi przodkowie: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli cudzym bogom (...).

Społeczny wymiar grzechu

03 paź 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Zdobycie Jerycha przez Izraelitów odsłania jeszcze jeden, często zapominany duchowy wymiar naszego życia i postępowania. Nikt nie jest samotną wyspą. Od poczęcia po wieczność żyjemy w relacjach międzyosobowych.

Świadectwo

17 wrz 2013
Ojciec Jerzy

Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy. J 5, 31-32

Klątwa

06 wrz 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Izraelici zajęli Jerycho i na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły. Joz 6, 20b-21

Zdobycie Jerycha

07 sie 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury Jerycha rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. Joz 6, 20

Strony