Terapia duchowa

 

Słabość Wszechmogącego

03 wrz 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Zebrała się cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela. Odezwali się do niego: „Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów”. 1 Sm 8, 4-5

I klęski bywają łaskami

10 lip 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów... Klęska to była bardzo wielka. Zginęło trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli. (1 Sm 4, 10-11)

Poznanie i proroctwo

24 cze 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beer-Szeby poznali, że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem Pańskim.

Poznać Pana

14 Maj 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Samuel pełnił posługi wobec Pana jako chłopiec, ubrany w lniany efod, (...) wzrastał przy Panu, (...) spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. (...) Samuel [jednak] jeszcze nie znał Pana. 1Sm 2, 18.21; 3, 3.7

Wybranie Samuela

25 kwi 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Po Abrahamie i Mojżeszu kolejną postacią przełomową w Starym Testamencie jest Samuel. I tak jak w przypadku dwóch pierwszych, Pan Bóg bardzo szczególnie przygotowuje jego historię.

Jedynie charyzmat?

21 mar 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Pan wzbudzał sędziów dla [Izraelitów], Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. (Sdz 2, 18-19)

Pokusy służą zbawieniu

07 lut 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Pan pozostawił [pogańskie] narody [w Ziemi Obiecanej], nie wypędzając ich ani nie wydając ich w ręce Jozuego (…). Byli oni przeznaczeni do wypróbowania Izraelitów, by można było poznać, czy będą strzec przykazań, które Pan dał ich przodkom za pośrednictwem MojżeszaSdz 2, 23; 3, 4

Nowe pokolenie

21 sty 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Gdy całe pokolenie [które weszło do Ziemi Obiecanej] połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici (...) opuścili Boga swoich ojców, Pana, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednichSdz 2, 10-12

Wiara w Boga żywego

01 sty 2014
ks. Stanisław Łucarz SJ

Kardynał Henri de Lubac SJ pisał: Jeśli cywilizacje rolnicze mają tendencję do politeizmu, a cywilizacje przemysłowe do ateizmu, to wiara w Boga żywego zawsze jest zwycięstwem.

Historia i decyzja

18 lis 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jozue przemówił wtedy do całego narodu: „Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali od starodawnych czasów wasi przodkowie: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli cudzym bogom (...).

Strony